Úmrtí poplatníka ve lhůtě pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí – novela zákona od 1. 1. 2014

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Úmrtí poplatníka ve lhůtě pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí – novela zákona (PDF, 70.4 kB)

Autor Ing. Jana Procházková 

21.10.2013 07:31

Ing. Jana Procházková
Nový občanský zákoník nově vymezuje osobu spravující pozůstalost a v důsledku této skutečnosti přinese rekodifikace soukromého práva mimo jiné také novelizaci daňového řádu - přechod daňové povinnosti. Kdo tedy bude

PLATÍ pro rok 2014

Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) v § 1677 nově vymezuje osobu spravující pozůstalost, kterou má být osoba správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti, popř. nepovolal-li zůstavitel žádného z nich, tak dědic spravující pozůstalost, resp. všichni dědicové. V důsledku této skutečnosti rekodifikace soukromého práva, účinná od 1.1.2014, přinese mimo jiné novelizaci daňového řádu v ustanovení § 239 - přechod daňové povinnosti, za který se nově vkládají § 239a až § 239d. Pro daň z nemovitostí, resp. po 1.1.2014 daň z nemovitých věcí (dále jen DNV), jsou důležité hlavně § 239a a § 239b daňového řádu:

 

§ 239a - Přechod daňové povinnosti u fyzických osob

(1) Pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

(2) Daňovou povinností zůstavitele se pro účely správy daní rozumí daňová povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

(3) Daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o dědictví; dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele.

(4) Pro daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele, neběží lhůta pro placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti.

 

§ 239b - Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost

(1) Osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost zůstavitele, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti.

(2) Pokud je daňovou povinnost zůstavitele povinno plnit více osob spravujících pozůstalost, plní ji tyto osoby společně a nerozdílně.

(3) Daňovou povinnost zůstavitele spravuje správce daně, který byl příslušný ke správě této povinnosti v den smrti zůstavitele.

(4) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti; tuto lhůtu nelze prodloužit.

(5) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nově daňový řád zavádí právní fikci trvání života zůstavitele a to až do skončení řízení o pozůstalosti, tzn. do doby, kdy se zůstavitelových práv a povinností fakticky ujme potvrzený dědic. Ustanovení § 239b odst. 5 daňového řádu se dle důvodové zprávy ...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace