Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových organizací – 1. část – Předmět daně

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových organizací – 1. část – Předmět daně (PDF, 115.1 kB)

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

5.3.2023 15:44

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
V menší sérii článků bychom Vás rádi informovali o hlavních zásadách uplatňování DPH u obcí, případně neziskových subjektů obecně. Formát a rozsah článků může zachytit jen vybrané hlavní principy uplatňování DPH u těchto subjektů; popsané principy by měly sloužit pro základní orientaci uživatelů v této problematice, nemohou postihnout veškerou šíři problémů, s nimiž se neziskové subjekty setkávají ve své praxi, neboť mnohé záležitosti je nutné řešit individuálně podle konkrétních okolností, ve složitějších případech i ve spolupráci účetního či ekonoma neziskového subjektu a daňové účetní kanceláře.
Olga Hochmannová

PLATÍ pro rok 2023

1. Předmět daně vymezený podle ZDPH

Abychom vymezili, co je předmětem daně u obcí, příp. jiných neziskových subjektů, musíme nejdříve připomenout ustanovení § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Podle tohoto § 2 ZDPH je předmětem daně dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku. Z uvedené definice považujeme za vhodné podtrhnout následující podmínky:

  • za úplatu,
  • osobou povinnou k dani, která jedná „jako taková“ (tj. v rámci ekonomické činnosti),
  • s místem plnění v tuzemsku.

Úplatou je podle § 4 odst. 1 ZDPH částka v peněžních prostředcích nebo i hodnota nepeněžitého plnění, jsou-li poskytnuty v přímé souvislosti s plněním.

Osoba povinná k dani jedná „jako taková“, pokud jedná v rámci své ekonomické činnosti. Např. fyzická osoba, která je podnikatelem, může podle okolností jednat jako osoba povinná k dani (zjednodušeně – podnikatel), nebo jako osoba nepovinná k dani, občan. Právnická osoba může jednat buď v rámci své ekonomické činnosti, nebo v rámci vymezené hlavní činnosti definované zřizovací listinou anebo – v případě veřejnoprávních subjektů (vyjmenovaných v § 5 odst. 4 ZDPH) – jako orgán veřejné správy. Výkony veřejné správy nejsou předmětem daně, jak vyplývá z § 5 odst. 4 ZDPH. Např. obec jedná jako orgán veřejné správy, když na základě své pravomoci vyplývající ze zákona o obcích stanoví obecně závaznou vyhláškou, jaký bude na jejím území např. poplatek za komunální odpad. A tatáž obec jedná jako osoba povinná k dani, když sjednává se zájemcem smlouvu o pronájmu bytu nebo nebytového prostoru.

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :