PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-019-005 - Úrok z prodlení - sankce za pozdní platby daní

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Stáhni plný

  • ČÚS-019-005 - řešení 2015 (PDF, 36.7 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-019-005 - zadání 2015 (PDF, 40 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

21.2.2015 18:44

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Sankce za pozdní platby daní

PLATÍ pro rok 2015

Podle zákona č. 280/2009, daňový řád s účinností od 1. 1. 2011

§ 252 vzniká prodlení, pokud poplatník neuhradí splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím pod ni splatnosti až do dny platby včetně.

 

Úrok z prodlení

§ 252

(1) Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.

(2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení. Pokud je pro daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni její splatnosti.

(3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vznik, a na osobním daňovém účtu se předepisuje nejpozději do desátého dne po skončení měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před tímto dnem se předepíše na osobním daňovém účtu zejména v případě, že je nedoplatek, ze kterého vzniká úrok z prodlení, vymáhán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti přeplatku.

(4) Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně.

(5) Je-li nejasná platba po vyjasnění zaevidována na osobní daňový účet s účinností ke dni, kdy byla vykonána, správce daně ke dni zaevidování tyto účinky na úrok z prodlení na osobním daňovém účtu, kde je tato platba evidována, vypořádá.

(6) Správce daně může daňový subjekt vyrozumět o předpisu úroku z prodlení platebním výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to stav osobního daňového účtu daňového subjektu.

 

§ 253

(1) Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

(2) Úrok z prodlení nevzniká u nedoplatku vzniklého zůstaviteli, a to ode dne jeho úmrtí do konce běhu lhůty pro podání řádného daňového tvrzení jeho dědicem.

(3) U nedoplatků na příslušenství daně a na peněžitém plnění placeném v rámci dělené správy úrok z prodlení nevzniká.

 

Sazba

období

repo sazba % p.a.

úrok z prodlení % p.a.

od

do

02. 11. 2012

 

0,05

14,05

 

Příklad:

Poplatníkovi podáním daňového přiznání DPH za duben 2014 vznikla povinnost úhrady ke dni 25. 05. 2014 (středa) ve výši 517 000,- Kč. Úhrada byla připsána na účet FÚ dne 10. 06. 2014 (pátek). Vypočítejte úrok z prodlení vyměření správcem daně.


Výpočet úroku:

 

výše úroku 14,05% (platná k 01. 01. 2014)

počet dní prodlení 25. 5. – 10.6.2014. Povinnost hradit úrok z prodlení začíná pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby, tj. od 1. 6. do 10. 6. 2014, tzn. 10 dní prodlení

 

------------------------------  = 

       100 * 365

 

Poplatníkovi vznikne úrok ve výši ...................... Kč.

 

Příklad:

Poplatníkovi podáním daňového přiznání DPH za duben 2014 vznikla povinnost úhrady ke dni 25. 05. 2014 (středa) ve výši 97 000,- Kč. Úhrada byla připsána na účet FÚ dne 28. 05. 2014 (pátek). Vypočítejte úrok z prodlení vyměření správcem daně.

 

Výpočet úroku............................................

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :