PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

DPH-§004-003 - Uskutečnění zdanitelného plnění a oprava ZD v cizí měně - reklamace

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPH-§4-003 - řešení 2015 (PDF, 51 kB)

Stáhni prázdný

  • DPH-§4-003 - zadání 2015 (PDF, 53 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

21.2.2015 19:47

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Uskutečnění zdanitelného plnění a oprava základu daně v cizí měně - reklamace

PLATÍ pro rok 2015

Společnost s ručením omezeným 30. listopadu 2014 (denní kurz ČNB 25,26 Kč/EUR) vystavila fakturu za službu pozinkování českému plátci ve výši 30 000 EUR bez DPH. Počátkem ledna byla uplatněna reklamace – zákazník požaduje slevu ve výši 30% z ceny, neboť část pozinkovaného materiálu zkorodovala. 11. 1.  2015 (denní kurz ČNB 25,615 Kč/EUR) dodavatel reklamaci uznává a vystaví opravný daňový doklad (dobropis) na požadovanou slevu.

V účetnictví jsou užívány aktuální kursy ČNB, které jsou používány také pro účely DPH, pokud je základ daně stanoven v cizí měně.

Dnem  uskutečnění účetního případu je den poskytnutí služby, reklamace je v účetnictví novým okamžikem uskutečnění účetního případu.

Pro účely DPH, je však nutno u dobropisu použit původní kurz, a to podle § 42 ZDPH

Poznámka: Kurzy nejsou reálné.

Řešení:

Rok 2014

Vystavení daňového dokladu

Č.

Text

EUR

kurz

MD

D

1.

Vydaná faktura

 

 

 

 

 

2.

DPH 21 %

 

 

 

 

 

Přiznání k DPH

řádek č. 1    zdanitelná plnění

Kurzy pro přepočet EUR v účetnictví i pro účely DPH jsou shodné.

 

Daňové posouzení na dani z příjmů:

Účtování o výnosu a snížení výnosu dobropisem jsou případy jiných zdaňovacích období.

GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


k § 23 ZDP odst 2

4. Pro zjištění základu daně se uplatní částky ovlivňující základ daně k rozhodnému datu, kterým je například v návaznosti na:

a)  vydané rozhodnutí soudu datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

b)  reklamační řízení datum prokazatelného ukončení reklamačního řízení,

c)  přiznání slevy či bonusu datum vzniku právního nároku na slevu či bonus; pokud pro dané zdaňovací období vznikne právní nárok na bonus či slevu (není-li známa jejich přesná částka, akceptuje se pro účely daně z příjmů dohadná položka podle bodu 2), …


§ 42 ZDPH

(3) Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce

a) opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu,

b) opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a osoba povinná k dani, právnická osoba nepovinná k dani, nebo identifikovaná osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, obdržela opravný daňový doklad, nebo

c) provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, pokud plátce neměl povinnost vystavit opravný daňový doklad podle odstavce 2.

 

(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.


Rok 2015

Oprava základu daně a výše daně

Evidence pro účely DPH – podklad pro daňové přiznání

Základ daně po slevě               21 000 EUR x kurz  =

Základ daně původní              - 30 000 EUR x kurz  =

Rozdíl ZD                              - 9 000 EUR x kurz  =

 

DPH k rozdílu 21% činí           .....................................................................................

Celkem dobropis činí částku 10 890 EUR.

Vystavení daňového dokladu

Č.

Text

EUR

kurz

MD

D

1.

Dobropis na celkovou hodnotu

 

 

 

 

 

2.

výnos

 

 

 

 

 

KOREKCE

 

 

 

 

 

3.

DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiznání k DPH

 

řádek č. 1    zdanitelná plnění

 

základ daně (mínus)  

 

Podmínka doručení opravného daňového dokladu příjemci!

               

 

Poznámka:

Podmínka doručení daňového dobropisu plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, v § 42 ZDPH pro snížení daňové povinnosti zůstává beze změny. Oprava základu daně a výše daně je nadále samostatným zdanitelným plněním.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :