PŘISPĚLI JSME 90436 Kč – DĚKUJEME...

Uzavírání dodatků ke změnám smluv vzešlých z veřejných zakázek

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Uzavírání dodatků ke změnám smluv vzešlých z veřejných zakázek (PDF, 209 kB)

Autor Mgr. Anna Bednářová 

16.4.2021 18:17

Mgr. Anna Bednářová
Řada zadavatelů se dostává do situace, kdy potřebují uzavřít dodatek ke smlouvě vzešlé z veřejné zakázky. Jaké možnosti jim dává zákon o zadávání veřejných zakázek? Jak se na tuto situaci připravit již před uzavřením smlouvy? Jsou nějaká pravidla pro uzavírání dodatků u zakázek malého rozsahu? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku paní Anny Bednářové.

Lenka

1. Úvod

Článek je zaměřen na možnosti zadavatele při uzavírání dodatků ke smlouvám vzešlým ze zadávacích řízení, tzn. podle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) aneb jak legální cestou docílit změny již uzavřené smlouvy.

Zadavatelé si mohou již při přípravě zadávacích podmínek vyhradit, že budou moci v budoucnu svá předem dohodnutá práva a povinnosti měnit dle vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ, ale předpokládá to, že jsou schopni tyto změny již v přípravě zakázky nadefinovat, tzn. počítají s nimi jako s možnými již před uzavřením smlouvy. Možnost, jak změnit smlouvu po jejím uzavření bez vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ jim pak dává obecně ustanovení § 222 ZZVZ ke změnám závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 ZZVZ

Změny závazků jsou přípustné právě proto, že jejich přesná podoba je stranám známá již před vznikem smlouvy, jsou vymezeny v přípravě zadávacího řízení, takže dodavatelé s nimi od počátku počítají, neboť jsou promítnuty přímo v zadávací dokumentaci stejně jako zadávací podmínky. U vyhrazené změny závazku odpadá povinnost zadavatele posuzovat, zda je změna závazku podstatná či nikoliv, jaký vliv by měla na průběh proběhlého zadávacího řízení, a to právě proto, že byla předem známá, čili je vyloučeno polemizovat nad tím, jestli případná změna má nebo nemá vliv na okruh dodavatelů.

2.1 Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ

Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ umožňuje zadavateli změnit rozsah dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních či technických podmínek, pakliže si ji zadavatel vyhradí v zadávací dokumentaci, tyto podmínky pro změnu jednoznačně vymezí a zároveň nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně. Jsem přitom toho názoru, že pokud k vyhrazené změně závazku ve smyslu § 100 odst. 1 dojde, má být mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to především pro zachování transparentní kontinuity smluvního vztahu. Je otázkou, na kolik je povinnost použít vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 1 pokud si ji zadavatel stanoví v zadávacích podmínkách jako možnost, nikoliv povinnost zadavatele. Přikláním se k právnímu názoru, že pakliže si zadavatel v zadávacích podmínkách jednoznačně vymezí, za jakých okolností k této změně dojde, měl by ji poté následně použít, neboť dodavatel s touto informací vstupuje do zadávacího řízení a do uzavření smlouvy.

2.2 Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ

Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ umožňuje zadavateli změnu vybraného dodavatele. Pro uplatnění této změny musí zadavatel obdobně jako u předešlého odstavce splnit kumulativně podmínku předchozího vyhrazení si této změny v zadávacím řízení a zároveň stanoví v zadávací dokumentaci podmínky pro změnu dodavatele a způsob určení nového dodavatele. Vzhledem k tomu, že zákon blíže nespecifikuje, jak musí zadavatel nového dodavatele vybrat, přichází v úvahu reálné nahrazení druhým v pořadí podle původních hodnotících podmínek nebo stanovení jiného mechanismu podle nových hodnotících podmínek.

2.3 Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  VÍTE, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE?

Mgr. Martin Budiš

 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY 

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.


Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :