Videa Účetního Portálu

232 ks webinářů a 41 ks videí, celkem v počtu 273 ks
FILTR        Autor      Rok      

MŮŽETE SE TĚŠIT...

JIŽ PROBĚHLÉ...

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 565/09.09.20

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 565/09.09.20

REGISTROVANÍ ZDARMA
565/09.09.20 Daňové aspekty uhlíkových kreditů - uzavřeno s rozporem
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 563/18.03.20

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 563/18.03.20

REGISTROVANÍ ZDARMA
563/18.03.20 Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 564/09.09.20

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 564/09.09.20

REGISTROVANÍ ZDARMA
564/09.09.20 Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 567/09.09.20

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 567/09.09.20

REGISTROVANÍ ZDARMA
567/09.09.20 Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu – aplikace § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - Kompletní zápis

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - Kompletní zápis

REGISTROVANÍ ZDARMA
563/18.03.20 Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají - uzavřeno bez rozporu

564/09.09.20 Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - uzavřeno bez rozporu

565/09.09.20 Daňové aspekty uhlíkových kreditů - uzavřeno s rozporem

567/09.09.20 Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu – aplikace § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 11/19

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 11/19

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
546/26.06.19 Daňové souvislosti práce z domova (home office) - uzavřeno bez rozporu

550/20.11.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení (tj. mimo EU, EHP a Švýcarska) za zdaňovací období roku 2019 při změně sazby pojistného u nemocenského pojištění od 1. 7. 2019 - uzavřeno bez rozporu

552/20.11.19 Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci
K problému č. 1 – uzavřeno s rozporem
K problému č. 2 – uzavřeno bez rozporu

553/20.11.19 Daňové opravné položky dle § 5a zákona o rezervách po účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru - uzavřeno bez rozporu

554/20.11.19 Možnost dalšího prodeje (přeprodeje) osvobozeného lihu, resp. výrobků, které obsahují líh osvobozený od harmonizované spotřební daně - uzavřeno s rozporem

556/20.11.19 Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn - uzavřeno s rozporem
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/19

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/19

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
540/20.03.19 Daňový režim sdílených nákladů na výzkum a vývoj - uzavřeno bez rozporu

547/26.06.19 Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků - uzavřeno s rozporem

549/18.09.19 Uplatnění plné moci - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 6/19

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 6/19

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
545/15.05.19 Režim DPH při vystavování daňových dokladů mezi společníky - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 5/19

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 5/19

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
541/20.03.19 Výklad §15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám - uzavřeno bez rozporu

542/20.03.19 Stravenky jako SPV či MPV - související problematika - uzavřeno bez rozporu

543/15.05.19 Daňové důsledky ukončení smlouvy o soukromém životním
pojištění při následném uzavření smlouvy nové - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 03/19

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 03/19

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
537/23.01.19 Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu – uzavřeno bez rozporu

539/20.03.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019 – uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 01/19

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 01/19

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
536/2319 Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy.

538/23.01.19 Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 11/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 11/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů

533/14.11.18 Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP

534/14.11.18 Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění

535/14.11.18 Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 09/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 09/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
526/20.06.18 Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení, resp. od biologického rodiče

527/20.06.18 Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

529/19.09.18 Registrace k DPH subjektu, který změnil skutečné sídlo do ČR

531/19.09.18 Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny

532/19.09.18 Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu / elektřiny bez daně
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 06/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 06/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
522/02.05.18 Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží

523/20.06.18 Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing)

524/20.06.18 Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů ve světle nového zákona o platebním styku

525/20.06.18 Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 05/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 05/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
514/24.01.18 Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta)

518/21.03.18 Cestovní náhrady při použití elektromobilu

520/02.05.18 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby

521/02.05.18 Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH – časové posuny u DPH
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 03/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 03/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
511/15.11.17 Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná fundace

517/21.03.18 Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých

519/21.03.18 Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand)
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 01/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 01/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
510/15.11.17 Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod

515/24.01.18 Problematika příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy

516/24.01.18 Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 11/17

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 11/17

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
505/28.06.17 Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě

509/15.11.17 DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníků

512/15.11.17 Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníků
Povídání nad Koordinačními výbory – 09/17

Povídání nad Koordinačními výbory – 09/17

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
502/10.05.17 Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni

503/28.06.17 Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj

506/13.09.17 Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích
Povídání nad Koordinačními výbory – 06/17

Povídání nad Koordinačními výbory – 06/17

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
493/25.01.17 Okamžik zaúčtování výnosu z podílu na zisku přijatého společností před svým vznikem, zdanění souvisejícího příjmu a uplatnění osvobození od daně z příjmů právnických osob

504/28.06.17 Daňový režim sdíleného používání automobilů pro služební a soukromé účely
Povídání nad Koordinačními výbory – 05/17

Povídání nad Koordinačními výbory – 05/17

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
497/22.03.17 Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění – s rozporem

500/22.03.17 Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka – doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16 – s rozporem

495/25.01.17 Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem – bez rozporu
Novela účetnictví 2016 - 3. díl: Zveřejňování v roce 2015 a 2016 - podnikatelé

Novela účetnictví 2016 - 3. díl: Zveřejňování v roce 2015 a 2016 - podnikatelé

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
Od 1. 1. 2016 vstoupí v platnost novela zákona o účetnictví. V novele dochází k nové definici subjektů veřejného zájmu a z Evropské směrnice je nově přejatá kategorizace účetních jednotek.
Novela účetnictví 2016 - 2. díl - Novinky v účetních zásadách

Novela účetnictví 2016 - 2. díl - Novinky v účetních zásadách

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
Od 1.1.2016 vstoupí v platnost novela zákona o účetnicvtví. V novele dochází k nové definici subjektů veřejného zájmu a z Evropské směrnice je nově přejatá kategorizace účetních jednotek
Novela účetnictví 2016 - 1. díl: Kategorizace účetních jednotek

Novela účetnictví 2016 - 1. díl: Kategorizace účetních jednotek

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
Od 1.1.2016 vstoupí v platnost novela zákona o účetnicvtví. V novele dochází k nové definici subjektů veřejného zájmu a z Evropské směrnice je nově přejatá kategorizace účetních jednotek.
Schvalování účetní závěrky

Schvalování účetní závěrky

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
Máte schválenu účetní závěrku za rok 2014?
A máte ji proúčtovanou?
NEBO PŘIPRAVUJETE PRÁVĚ PODKLADY PRO VALNOU HROMADU?
Pokud ano, pak právě pro Vás jsem vytvořila toto video.
Chyby minulých let

Chyby minulých let

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
Máte jasno v chybách minulých let? Víte, co patří na nepatří do minulého účetního období?
Musíte všechny chyby účtovat do minulých let? Může se chyba minulých let účtovat do výsledku
běžného účetního období?
Já vím, zase jedno téma, které není úplně jednoznačné...
Daně elektronicky!

Daně elektronicky!

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
Jak optimálně poslat účetní závěrku za rok 2014? Posíláte přes EPO nebo datovou schránku?
Roční zúčtování daně 01.02.2014

Roční zúčtování daně 01.02.2014

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
Co je roční zúčtování daně?
Komu můžeme provést roční zúčtování?
Komu nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování?
Do jakého termínu musí zaměstnavatel provést roční zúčtování za rok 2013?
Náhrada škody v účetnictví a daních

Náhrada škody v účetnictví a daních

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
S problematikou náhrady škody se v rámci podnikatelské činnosti setkává téměř každý a to jak v pozici povinného, který tuto náhradu hradí, tak v pozici oprávněného, v jehož prospěch je náhrada škody placena.
Co se považuje za škodu samotnou?

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :