Videa Účetního Portálu

Daně


215 ks webinářů a 40 ks videí, celkem v počtu 255 ks
FILTR        Autor      Rok      

MŮŽETE SE TĚŠIT...

JIŽ PROBĚHLÉ...

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 565/09.09.20

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 565/09.09.20

REGISTROVANÍ ZDARMA
565/09.09.20 Daňové aspekty uhlíkových kreditů - uzavřeno s rozporem
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 563/18.03.20

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 563/18.03.20

REGISTROVANÍ ZDARMA
563/18.03.20 Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 564/09.09.20

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 564/09.09.20

REGISTROVANÍ ZDARMA
564/09.09.20 Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 567/09.09.20

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 567/09.09.20

REGISTROVANÍ ZDARMA
567/09.09.20 Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu – aplikace § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH - uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 03/19

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 03/19

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
537/23.01.19 Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu – uzavřeno bez rozporu

539/20.03.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019 – uzavřeno bez rozporu
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 01/19

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 01/19

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
536/2319 Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy.

538/23.01.19 Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 11/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 11/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů

533/14.11.18 Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP

534/14.11.18 Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění

535/14.11.18 Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 09/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 09/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
526/20.06.18 Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení, resp. od biologického rodiče

527/20.06.18 Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

529/19.09.18 Registrace k DPH subjektu, který změnil skutečné sídlo do ČR

531/19.09.18 Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny

532/19.09.18 Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu / elektřiny bez daně
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 06/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 06/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
522/02.05.18 Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží

523/20.06.18 Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing)

524/20.06.18 Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů ve světle nového zákona o platebním styku

525/20.06.18 Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 05/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 05/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
514/24.01.18 Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta)

518/21.03.18 Cestovní náhrady při použití elektromobilu

520/02.05.18 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby

521/02.05.18 Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH – časové posuny u DPH
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 03/18

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 03/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
511/15.11.17 Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná fundace

517/21.03.18 Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých

519/21.03.18 Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand)
Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 11/17

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 11/17

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
505/28.06.17 Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě

509/15.11.17 DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníků

512/15.11.17 Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníků
Povídání nad Koordinačními výbory – 06/17

Povídání nad Koordinačními výbory – 06/17

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
493/25.01.17 Okamžik zaúčtování výnosu z podílu na zisku přijatého společností před svým vznikem, zdanění souvisejícího příjmu a uplatnění osvobození od daně z příjmů právnických osob

504/28.06.17 Daňový režim sdíleného používání automobilů pro služební a soukromé účely
Povídání nad Koordinačními výbory – 05/17

Povídání nad Koordinačními výbory – 05/17

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA
497/22.03.17 Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění – s rozporem

500/22.03.17 Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka – doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16 – s rozporem

495/25.01.17 Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem – bez rozporu
Daně elektronicky!

Daně elektronicky!

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
Jak optimálně poslat účetní závěrku za rok 2014? Posíláte přes EPO nebo datovou schránku?
Náhrada škody v účetnictví a daních

Náhrada škody v účetnictví a daních

DÁRKEMGOLD ČLENOVÉ ZDARMA
S problematikou náhrady škody se v rámci podnikatelské činnosti setkává téměř každý a to jak v pozici povinného, který tuto náhradu hradí, tak v pozici oprávněného, v jehož prospěch je náhrada škody placena.
Co se považuje za škodu samotnou?

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :