PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-011-006 - Vklad obchodního závodu II. - vkladatel

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-006 - 2014 - řešení (PDF, 51.8 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-006 - 2014 - zadání (PDF, 51.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

18.8.2014 17:12

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vklad podniku - vkladatel

PLATÍ pro rok 2014

Společnost A vnáší obchodní závod (§ 21 ZOK) jako celek do společnosti R nepeněžitým vkladem.

Znalec ocenil podnik na 20 000 tis. Kč společnosti, základní kapitál se zvyšuje o 15 000 tis. Kč

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni vkladu

 

Aktiva

Znalecké ocenění

Pasiva

Znalecké ocenění

 

brutto

korekce

netto

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Budova

3 800

400

3 400

5 000

A.V

T 6 – T 5 *)

1 000

 

B.II.3.

Samostatné movité věci

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

B.

Cizí zdroje

20 400

 

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

X

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

X

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

2 000**)

3 000

3 500

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

11 000

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

xx

B.III.5.

Závazky zaměstnanci

900

900

C.IV.2.

Banka

10 200

0

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky sociální

200

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty

100

100

 

Celkem

44 400

9 900

34 500

31 400

 

Celkem

35 500

12 400

                                                                                                                                                                                                                                                 

x – rezervy, které nepřechází na kupujícího a budou u prodávajícího v návaznosti na účetní předpisy zrušeny

xx – veřejnoprávní pohledávka, kterou také nelze přenést na kupujícího

Znalec individuálně ocenil podnik na 19 000 (31 400 – 12 400).

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

  účetní opravná položka       700

  daňová opravná položka     300

 

 

Daňová zůstatková cena

(pokud je rozdílná od účetní hodnoty)

 

Účetní zůstatková cena v tis. Kč

Daňová zůstatková cena v tis. Kč

Ocenitelná práva

4 000

6 400

Budova

3 400

3 600

Samostatné movité věci

8 700

8 000

Celkem

16 100

18 000

 

Způsob účtování u společnosti

Stav účtů ke dni VKLADU

Údaje, které by byly převzaty z hlavní knihy - obratové předvahy, jsou doplněny daňové zůstatkové ceny, pokud jsou rozdílené než zůstatkové ceny v účetnictví.

 

Stav účtů ke dni vkladu– předvaha

Částka

MD

Dal

Zůstatky ke dni splacení

Ochranná známka (daňová zůstatková cena 6 400)

10 000

 

 

Oprávky k ochranné známce

-6 000

 

 

Pozemky

1 000

 

 

Budova (daňová zůstatková cena 3 600)

3 800

 

 

Oprávky k budově

-400

 

 

Samostatné movité věci (daňová zůstatková cena 8 000)

10 200

 

 

Oprávky k DHIM

-1 500

 

 

Cenné papíry

1 000

 

 

Materiál

1000

 

 

Pohledávky za odběrateli

5 000

 

 

Zákonné opravné položky k pohledávkám

-300

 

 

Účetní opravné položky k pohledávkám

-1 700

 

 

Daňová pohledávka

1 000

 

 

Banka

10 200

 

 

Náklady příštích období (předplacené nájemné)

1 000

 

 

Příjmy příštích období

200

 

 

Základní kapitál

-1 000

 

 

Kapitálové fondy

-12 100

 

 

Hospodářský výsledek ke dni prodeje

-1 000

 

 

Rezerva na opravy nemovitosti

-5 000

 

 

Rezerva na záruční opravy

-3 000

 

 

Závazky z obchodních vztahů

-11 000

 

 

Závazky za zaměstnanci

-900

 

 

Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění

-200

 

 

Závazky ze závislé činnosti vůči správci daně

-200

 

 

Dohadné účty na zásoby

-100

 

 

Celkem – kontrolní číslo

0

 

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období - rozdíl třídy 6 a třídy 5

 

Úkoly

1) Zaúčtujte účetní operace u vkladatele pokud možno v rozdělení na operace základní (samotný vklad) a související

2) Zjistěte hospodářský výsledek

3) Zjistěte základ daně

4) Vytvořte rozvahu společnosti a po vkladu

 

Úkol č. 1

Účtování souvisejících operací – první část účtování

  • rozpouštění opravných položek                                                                 558, 559; 579
  • rozpouštění rezerv                                                                                     552, 554; 574
  • rozpouštění oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, goodwillu                 55x,65x

 

Č.

Zaúčtování souvisejících operací k vkladu obchodního závodu

– neuplatňuje § 23a ZDP

Částka

MD

Dal

1.

Zákonné opravné položky k pohledávkám

300

 

 

2.

Účetní opravné položky k pohledávkám

1 700

 

 

3.

Rezerva na opravy nemovitosti

5 000

 

 

4.

Rezerva na záruční opravy

3 000

 

 

N – nedaňový náklad

 

Hospodářský výsledek zaúčtovaný ze souvisejících operací      + 10 000          

Základ daně                                                                              + 5 300                                  

 

                       

Účtování Vkladu podniku VKLADATEL                                                                                                           

 

 

Č.

Zaúčtování samotného vkladu podniku

Částka

MD

Dal

Daňová zůstatková cena

Úpis

  1.  

Úpis – převzetí vkladové povinnosti  ke zvýšení vkladu podle

§ 219 a následujících ZOK s

20 000

 

 

 

Splacení

1.

Odúčtování účetní zůstatkové ceny ocenitelných práv

 4 000

 

 

 

2.

Vyřazení ocenitelných práv

10 000

 

 

 

3.

Vyřazení pozemku

1 000

 

 

 

4.

Odúčtování účetní zůstatkové ceny budovy

3 400

 

 

 

5.

Vyřazení budovy

3 800

 

 

 

6.

Odúčtování účetní zůstatkové ceny samostatných

movitých věcí

8 700

 

 

 

7.

Vyřazení samostatných movitých věcí

10 200

 

 

 

8.

Převod listinných cenných papírů

1 000

 

 

 

9.

Převod materiálu

1 000

 

 

 

10.

Převod pohledávek z obchodních vztahů

5 000

 

 

 

11.

Banka

10 200

 

 

 

12.

Časové rozlišení (definováno ve smlouvě jako náležející k podniku)

1 000

 

 

 

13.

Příjmy příštích období (dtto)

200

 

 

 

14.

Závazky z obchodních vztahů

11 000

 

 

 

15.

Závazky za zaměstnanci

900

 

 

 

16.

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

200

 

 

 

17.

Závazky za správcem daně z mezd - soukromoprávní

200

 

 

 

18.

Dohadné účty

100

 

 

 

19.

Zůstatek účtu 378

23 100

 

 

 

Vznik finanční investice

20.

Vznik finanční investice

Účinnost - § 216/2 ZOK

23 100

 

 

 

23 100

 

 

Odúčtování podrozvahové evidence

20 000

 

 

 

 

Hospodářský výsledek zaúčtovaný ze souvisejících operací                 

Základ daně                                                                                       

 

 

Úkol č. 2

Výsledný hospodářský výsledek zaúčtovaný ze souvisejících operací i účtování samotného vkladu

 

Úkol č. 3

Výsledný základ daně ze souvisejících operací i samotného vkladu                                                                                                                                     

 

Úkol č. 4

Rozvaha společnosti A po zaúčtování prodeje

 

Aktiva

Pasiva

 

brutto

korekce

netto

C.II.7.

Finanční investice

23100

0

23 100

A.I.1

Základní kapitál

1 000

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

A.V

T 6 – T 5*)

1 000

A.V

Zisk vzniklý z vkladu závodu

10 000

Celkem

24 100

0

24 100

Celkem

24 100

 *) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období - rozdíl třídy 6 a třídy 5

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :