ČÚS-011-006 - Vklad obchodního závodu z pohledu vkladatele

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • ČÚS-011-006 - řešení 2015 (PDF, 58.9 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-006 - zadání 2015 (PDF, 66 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková

12.11.2015 11:04

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vklad obchodního závodu II. - vkladatel

PLATÍ pro rok 2015

Společnost A vnáší obchodní závod (§ 21 ZOK) jako celek do společnosti R nepeněžitým vkladem.

Znalec ocenil podnik na 20 000 tis. Kč společnosti, základní kapitál se zvyšuje o 15 000 tis. Kč

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni vkladu

 

Aktiva

Znalecké ocenění

Pasiva

Znalecké ocenění

 

brutto

korekce

netto

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Stavby

3 800

400

3 400

5 000

A.V

T 6 – T 5 *)

1 000

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

B.

Cizí zdroje

20 400

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

X

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

X

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

2 000**)

3 000

3 500

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

11 000

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

xx

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

900

900

C.IV.2.

Účty v bankách

10 200

0

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

200

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Stát - daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

200

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty pasivní

100

100

 

Celkem

44 400

9 900

34 500

31 400

 

Celkem

34 500

12 400

                                                                                                                                                                                                                                                 

x – rezervy, které nepřechází na nabyvatele a budou u vkladatele v návaznosti na účetní předpisy zrušeny

xx – veřejnoprávní pohledávka, kterou  nelze přenést na kupujícího

Znalec individuálně ocenil podnik na 19 000 (31 400 – 12 400).

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

  účetní opravná položka       1 700

  daňová opravná položka    300

 

Daňová zůstatková cena

(pokud je rozdílná od účetní hodnoty)

 

Účetní zůstatková cena v tis. Kč

Daňová zůstatková cena v tis. Kč

Ocenitelná práva

4 000

6 400

Budova

3 400

3 600

Samostatné movité věci

8 700

8 000

Celkem

16 100

18 000

 

 

Způsob účtování u společnosti

Stav účtů ke dni VKLADU

Údaje, které by byly převzaty z hlavní knihy - obratové předvahy, jsou doplněny daňové zůstatkové ceny, pokud jsou rozdílené než zůstatkové ceny v účetnictví.

 

Stav účtů ke dni vkladu– předvaha

Částka

MD

Dal

Zůstatky ke dni splacení

Ochranná známka (daňová zůstatková cena 6 400)

10 000

014

 

Oprávky k ochranné známce

-6 000

 

074

Pozemky

1 000

031

 

Budova (daňová zůstatková cena 3 600)

3 800

021

 

Oprávky k budově

-400

 

081

Samostatné movité věci (daňová zůstatková cena 8 000)

10 200

022

 

Oprávky k DHIM

-1 500

 

082

Cenné papíry

1 000

063

 

Materiál

1000

112

 

Pohledávky za odběrateli

5 000

311

 

Zákonné opravné položky k pohledávkám

-300

 

391/1

Účetní opravné položky k pohledávkám

-1 700

 

391/9

Daňová pohledávka

1 000

341

 

Banka

10 200

221

 

Náklady příštích období (předplacené nájemné)

1 000

381

 

Příjmy příštích období

200

385

 

Základní kapitál

-1 000

 

411

Kapitálové fondy

-12 100

 

428

Hospodářský výsledek ke dni prodeje

-1 000

 

T 6- T5*)

Rezerva na opravy nemovitosti

-5 000

 

454

Rezerva na záruční opravy

-3 000

 

459

Závazky z obchodních vztahů

-11 000

 

321

Závazky za zaměstnanci

-900

 

331

Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění

-200

 

336

Závazky ze závislé činnosti vůči správci daně

-200

 

342

Dohadné účty na zásoby

-100

 

389

Celkem – kontrolní číslo

0

 

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období - rozdíl třídy 6 a třídy 5

 

Úkoly

1) Zaúčtujte účetní operace u vkladatele pokud možno v rozdělení na operace základní (samotný vklad) a související

2) Zjistěte hospodářský výsledek

3) Zjistěte základ daně

4) Vytvořte rozvahu společnosti a po vkladu

 

Úkol č. 1

Účtování souvisejících operací – první část účtování

  • rozpouštění opravných položek  
  • rozpouštění rezerv 
  • rozpouštění oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, goodwillu                

 

Č.

Zaúčtování souvisejících operací k vkladu obchodního závodu

– neuplatňuje § 23a ZDP

Částka

MD

Dal

1.

Zákonné opravné položky k pohledávkám

 

 

 

2.

Účetní opravné položky k pohledávkám

 

 

 

3.

Rezerva na opravy nemovitosti

 

 

 

4.

Rezerva na záruční opravy

 

 

 

N – nedaňový náklad

 

Hospodářský výsledek zaúčtovaný ze souvisejících operací            ………………....

Základ daně        …………………               

                       

Účtování Vkladu podniku VKLADATEL     

 

Č.

Zaúčtování samotného vkladu podniku

Částka

MD

Dal

Daňová zůstatková cena

Úpis

 

Úpis – převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu podle

§ 219 a následujících ZOK s

20 000

 

 

 

Splacení

1.

Odúčtování účetní zůstatkové ceny ocenitelných práv

 4 000

 

 

 

2.

Vyřazení ocenitelných práv

10 000

 

 

 

3.

Vyřazení pozemku

1 000

 

 

 

4.

Odúčtování účetní zůstatkové ceny budovy

3 400

 

 

 

5.

Vyřazení budovy

3 800

 

 

 

6.

Odúčtování účetní zůstatkové ceny samostatných

movitých věcí

8 700

 

 

 

7.

Vyřazení samostatných movitých věcí

10 200

 

 

 

8.

Převod listinných cenných papírů

1 000

 

 

 

9.

Převod materiálu

1 000

 

 

 

10.

Převod pohledávek z obchodních vztahů

5 000

 

 

 

11.

Banka

10 200

 

 

 

12.

Časové rozlišení (definováno ve smlouvě jako náležející k podniku)

1 000

 

 

 

13.

Příjmy příštích období (dtto)

200

 

 

 

14.

Závazky z obchodních vztahů

11 000

 

 

 

15.

Závazky za zaměstnanci

900

 

 

 

16.

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

200

 

 

 

17.

Závazky za správcem daně z mezd - soukromoprávní

200

 

 

 

18.

Dohadné účty

100

 

 

 

19.

Zůstatek účtu 378

 

 

 

 

Vznik finanční investice

20.

Vznik finanční investice

Účinnost - § 216/2 ZOK

 

 

 

 

 

 

 

Odúčtování podrozvahové evidence

 

 

 

 

Hospodářský výsledek zaúčtovaný ze souvisejících operací         …………………..

Základ daně    …………………..

 

 

Úkol č. 2

Výsledný hospodářský výsledek zaúčtovaný ze souvisejících operací i účtování samotného vkladu

…………………..

 

Úkol č. 3

Výsledný základ daně ze souvisejících operací i samotného vkladu     

…………………..


Úkol č. 4

Rozvaha společnosti A po zaúčtování vkladu

 

Aktiva

Pasiva

 

brutto

korekce

netto

C.II.7.

Jiné pohledávky - finanční investice

 

0

 

A.I.1

Základní kapitál

 

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky (veřejnoprávní)

 

0

 

A.II

Kapitálové fondy

 

A.V

T 6 – T 5*)

 

A.V

Zisk vzniklý z vkladu závodu

 

Celkem

 

0

 

Celkem

 

 *) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období - rozdíl třídy 6 a třídy 5

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.
Dnes je So 18. 1. 2020, svátek má Vladislav

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Skladový systém

16.1.2020 16:45

Zdravím, zkuste být konkrétnější - co přesně chcete zavést do účetnictví? Data? Podporu? Software? Techniku? Co si přesně představujete pod pojmem "zavést", myslíte … více

Neplátce DPH - účtování zálohových faktur

16.1.2020 14:54

Zdravím, jako neplátce DPH žádný daňový doklad k přijaté platbě ve smyslu zákona o DPH nevystavujte, byla by to chyba. Především to není … více

podnikání jako OSVČ a pobírání PPM

13.1.2020 22:58

Prosím o radu, jestli je možné při pobírání PPM od Úřadu práce a souběžně částečně podnikat jako OSVČ. více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace