ČÚS-011-005 - Vklad podniku

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Pěva Čouková 

23.8.2012 13:15

Ing. Pěva Čouková
Příklad je z autorského díla „Účetní a daňové dopady rozhodnutí vlastníků v kapitálových společností – 2. aktualizované vydání autoři Jana Skálová, Pěva Čouková; použití příkladu je v souladu s bodem 5 smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouvy licenční se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha a není porušením autorského práva . (str.187)
Předchozí verze: Vklad podniku

PLATÍ pro rok 2012

Příklad

 

Do existující společnosti s.r.o. vložil nový společník podnik. Jedná se o osobu účtující v podvojném účetnictví. Znalec ocenil podnik na hodnotu 46 450 tis. Kč.

 

Valná hromada rozhodla, že:

  • část z hodnoty podniku ve výši 25 000 tis. Kč bude použita ke zvýšení základního kapitálu,  
  • rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu podniku a protihodnotou vkladu se považuje:
    • zčásti za emisní ážio ve výši 4 250 tis. Kč a
    • zbylý rozdíl bude společnost povinna vyplatit novému společníkovi.

Dále bylo rozhodnuto, že nový vlastník podniku bude navazovat na ocenění v účetnictví vkladatele a rozdíl bude hmotným majetkem tj. oceňovacím rozdílem k nabytému majetku.

Doplňující informace:

V následujícím příkladu valná hromada byla 1. 4. 2012, splacení podniku 30. 4. 2012.

K zápisu do obchodního rejstříku dochází až 31. 5. 2012.

Podnik od 1. 5. 2012(od splacení) funguje se vším všudy na nového majitele. Výjimku představují nemovitosti vedené v katastru nemovitostí a jiné majetkové hodnoty, ke kterým se příslušné právo nabývá zápisem.

 

Doporučení:

Doporučujeme volit jako den splacení poslední den měsíce, aby bylo snadné vyjádřit všechny pohledávky a závazky (např. z mezd).

 

Účtování u vkladatele

Č. op.

Text

Částka v Kč (tis.)

MD

Dal

Úpis

1.

1. 4. 2012

Převzetí závazku ke zvýšení vkladu podle § 143 odst. 6 ObchZ (úpis) – nepeněžitý vklad podnik

Neúčtujeme, pouze podrozvahová evidence

25 000

7xx

7xx

Počáteční zůstatky

x

Počáteční zůstatek aktiv

47 200

Aktiva

x

Počáteční zůstatek závazků bez nepřenosných  (veřejnoprávních) závazků

5 000

Závazky

x

Počáteční zůstatek nepřenosných závazků

1 900

Závazky

Splacení vkladu

2.

30. 4. 2012

Splacení aktiva

nepeněžitého vkladu – v zůstatkové (účetní) ceně;

 

vlastnictví přechází splacením s výjimkou

Nemovitostí evidovaných na katastru nemovitostí, které přecházejí podáním prohlášení vkladatele nakatastrální úřad

splacení = předání nemovitosti + písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem

 

 

 

30. 4. 2012

Vyřazení odepisovaného majetku v pořizovací ceně, která činila 7 000 tis. Kč

 

 

 

3.

30. 4. 2012

Splacení

- Převod závazků splacením nepeněžitého vkladu

 

 

 

Vznik finanční investice

4.

31. 5. 2012

Vznik finanční investice – právní účinnost zápisu zvýšení základního kapitálu na příslušném soudu

 

 

 

 

5.

Odúčtování splacených vkladů

 

 

 

x

Konečný zůstatek pohledávky za společností, do které byl podnik vkládán

 

 

 

Platba

6.

30. 8. 2012

Přijetí peněz od nově vzniklé společnosti

 

 

 

 

Účtování u s.r.o. zvyšující základní kapitál vkladem podniku

Č. op.

Text

Částka v Kč (tis.)

MD

Dal

PS

x

Základní kapitál – původní výše

100

-

411

Úpis

 

1.

1. 4. 2012

Převzetí závazku společníka přímo na VH - ÚPIS

v hodnotě podle znaleckého posudku -

-       z toho do základního kapitálu

 

 

 

 

-       z toho do emisního ážia

 

 

 

 

-       z toho závazek vůči vkladateli

 

 

 

 

x

Celkem podle znaleckého posudku hodnota podniku

 

 

 

Splacení

 

 

2.

30. 4. 2012

Splacení vkladu – fungujícího podniku -  aktiva v ocenění podle hodnoty převzaté z účetnictví vkladatele

 

 

 

30. 4. 2012

Splacení vkladu – fungujícího podniku -  závazky v ocenění podle hodnoty převzaté z účetnictví vkladatele

 

 

 

30. 4. 2012

Splacení vkladu – fungujícího podniku -  vzniklý rozdíl mezi oceněním v účetnictví vkladatele a oceněním znalce

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

 

 

 

x

Celkem podle znaleckého posudku hodnota podniku – vše splaceno

 

 

 

Vznik finanční investice

3.

31. 5. 2012

Zvýšení ZK společnosti – právní účinnost zvýšení základního kapitálu dle zápisu do obchodního rejstříku

 

 

 

Platba

4.

30. 8. 2012

Vyplacení peněz společníkovi

 

 

 

 

 

 

Problematiku vkladu podniku fyzické osoby do obchodní společnosti ve  vazbě na stanovení daňové nabývací ceny podle § 24 odst. 7 ZDP řešil KV 147/04.10.06

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace