533/14.11.18 - Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Ke stažení

Autor Ing. Tomáš Hlaváček , Ing. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,, JUDr. Michal Karabinoš PhD.

14.11.2018

Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP (UZAVŘENO BEZ ROZPORU)

Popis problému

Při štěpení nebo naopak spojení akcií ve smyslu § 342 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) není z platného znění § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“) zcela zřejmé, zda dochází k přerušení časového testu pro účely osvobození příjmu z budoucího prodeje těchto akcií.

Současná úprava

V souladu s § 4 odst. 1 písm. x) ZDP se od daně osvobozuje „příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let [...]; při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje; [...]“

Jazykový výklad

Citované ustanovení používá výraz „akcie“ v jednotném čísle a striktně gramaticky by se tak toto ustanovení vztahovalo pouze na situace, kdy je jedna akcie vyměněna za jednu jinou akcii. Dle názoru předkladatelů tak uvedené ustanovení dopadá zejména na situace, při nichž dochází ke změně formy akcie či druhu bez vlivu na jmenovitou hodnotu akcie. Jazykovým výkladem tak nelze dovodit, že by měl § 4 odst. 1 písm. x) ZDP dopadat i na případy štěpení či spojení dle § 342 ZOK.

Na druhou stranu by daný výklad pak nebyl v logickém souladu s navazující formulací „o celkové stejné jmenovité hodnotě“, kdy výraz „celková ... hodnota“ se musí logicky vztahovat k více akciím než jedné.

Historický výklad

Znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP platné do 31. 12. 2013 na situaci popsanou výše však výslovně dopadalo. Srovnáním historického znění tohoto ustanovení „[...] při výměně akcií emitentem za jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 6 měsíců mezi nabytím a převodem cenných papírů u téhož poplatníka nepřerušuje [...]” se zněním platným, je zjevné, že pojem „akcie“ byl použit v množném čísle. Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2011 Sb., který ZDP novelizoval s účinností od 1. 1. 2014, v souvislosti s rekodifikací civilního práva neuvádí, proč došlo k terminologické změně z „výměna akcií“ na „výměna akcie“, ani při srovnání civilní úpravy platné před a po 1. 1. 2014 není možné dovodit, co k této změně vedlo.

Teleologický výklad

Dle našeho názoru teleologický výklad citovaného ustanovení nicméně vede k závěru, že časový test dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP se nepřerušuje při výměně akcií (množné číslo), včetně štěpení nebo spojení akcií podle § 342 ZOK, při kterém celková jmenovitá hodnota nově vydaných akcií je shodná jako celková jmenovitá hodnota původních akcií bez ohledu na to, zda je počet nově vydaných akcií shodný nebo odlišný od počtu původních akcií. Tento závěr vyplývá zejména ze skutečnosti, že tyto operace nevedou k reálnému nabytí akcií nových, ale pouze ke změně uspořádání již držených akcií, co do počtu či jejich dílčích hodnot.

Závěr

S ohledem na výše uvedený rozbor navrhujeme přijmout následující závěr:

Časový test dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP se nepřerušuje při výměně akcií (množné číslo), včetně štěpení nebo spojení akcií podle § 342 ZOK či obdobných operací s akciemi dle zahraničních právních řádů, při kterém celková jmenovitá hodnota nově vydaných akcií je shodná jako celková jmenovitá hodnota původních akcií bez ohledu na to, zda je počet nově vydaných akcií shodný nebo odlišný od počtu původních akcií.

Stanovisko GFŘ:

Souhlas s navrhovaným závěrem.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.
Dnes je Ne 21. 7. 2019, svátek má Vítězslav

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Uvádění DIČ na dokladu

19.7.2019 13:20

Dobrý den, chci se zeptat, zda je nutné aby bylo na přijaté faktuře v hlavicce naše IC i DIČ (jsme plátci), když dodavatel … více

Rozhlasové a TV poplatky s DPH

18.7.2019 07:42

jak zaúčtovat uhrazené televizní a rozhl. poplatky s DPH od 1.4.2019? a jakou výši DPH? více

Zaměstnání slováka na území Slovenska

17.7.2019 10:55

Dobrý den, klient by chtěl sepsat DPP se slovenským občanem a místo výkonu by bylo taky na Slovensku, uvažuji správně, že je potřeba … více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace