Vybrané judikáty Nejvyššího správního soudu k dani z příjmů – 1. díl – Sleva na manželku, odpočet výdajů na výzkum a vývoj, rezerva na opravu budovy vs. technické zhodnocení

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Vybrané judikáty Nejvyššího správního soudu k dani z příjmů – 1. díl – Sleva na manželku, odpočet vý (PDF, 113.2 kB)

Autor Ing. Ivan Macháček 

26.2.2023 22:40

Ing. Ivan Macháček
V následujících dílech seriálu se budeme blíže zabývat zajímavými rozhodnutími Nejvyššího správního soudu, které směřují ke správné aplikaci daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., a to počínaje rozhodnutími přijatými od ledna 2022. V prvním díle si uvedeme tři rozsudky, týkající se jednak podmínek pro uplatnění slevy na dani na manželku ve vazbě na dosažené příjmy manželky, dále uplatnění odpočtu výdajů na výzkum a vývoj od základu daně z příjmů a jednak řešení rezervy na opravu nemovité věci, která je však součástí technického zhodnocení objektu.
Ivan Macháček

PLATÍ pro rok 2023

1. Uplatnění slevy na dani na manželku s vazbou na její skutečné příjmy dosažené ve zdaňovacím období

Rozsudek NSS: spisová značka 3 Afs 184/2020-37 ze dne 4. 3. 2022

Právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (§ 35ba)

V daném případě správce daně neuznal žalobci slevu na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále též „zákon o daních z příjmů“ či „ZDP“) ve znění rozhodném pro projednávanou věc (tedy do 30. 6. 2017), jelikož úhrn jejích vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období roku 2013 přesáhl částku 68 000 Kč. Krajský soud svůj zrušovací výrok odůvodnil tím, že žalovaný vydal své rozhodnutí v rozporu se zákonem, jelikož nesprávně vyložil § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Následkem tohoto výkladu žalovaný považoval za rozhodné až faktické vyplacení podpory v nezaměstnanosti v lednu roku 2013, na které ovšem manželce žalobce vznikl nárok již v prosinci roku 2012. Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný kasační stížnost.

Předmětem sporu je posouzení oprávnění žalobce k uplatnění slevy na dani na manželku v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013, jestliže manželka získala nárok na výplatu částky, která v součtu s ostatními příjmy za daný rok přesáhla zákonný limit pro uplatněnou slevu, již v předcházejícím roce 2012, avšak fakticky jí tato částka byla zaplacena v lednu 2013.

Nejvyšší správní soud ze správního spisu ověřil, že správce daně dospěl k závěru, že dávku podpory v nezaměstnanosti v částce 10 926 Kč, která jí byla vyplacena v lednu 2013, je nutno zahrnout do příjmů manželky za zdaňovací období roku 2013, nikoli za zdaňovací období roku 2012. Je totiž rozhodné, kdy byla dávka podpory skutečně vyplacena, a ne kdy vznikl pouhý nárok na tuto dávku. Podle NSS správce daně ve svém rozhodování postupoval v souladu s výkladem řešené otázky v Pokynu GFŘ D-22 (v současnosti jde o Pokyn D-59). V tomto pokynu se uvádí: „Do vlastního příjmu manželky se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o dávky jako je peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti či jiné příjmy. To znamená, že tyto dávky vyplacené v lednu daného kalendářního roku se započítávají do vlastního příjmu manželky ve zdaňovacím období, ve kterém jsou vyplaceny. U příjmů ze závislé činnosti (§ 6 zákona) se postupuje podle § 5 odst. 4 zákona, tj. příjmy ze závislé činnosti vyplacené nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosažené, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období.“

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :