Výkladové stanovisko k rozhodování o změně zakladatelské listiny nadace dle § 3049 NOZ

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

16.9.2013 10:28

Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti
- k rozhodování o změně zakladatelské listiny nadace dle § 3049 nového občanského zákoníku (NOZ)

Mohlo by vás zajímat

PLATÍ pro rok 2014

Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/

 

Dotčená ustanovení:

- § 3049 odst. 2 a § 309 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“).


Stanovisko:

V případě, že na straně zakladatele nadace stojí více osob, přičemž některá z nich zemřela (resp. zanikla), rozhodují o přizpůsobení zakladatelského právního jednání novému občanskému zákoníku dle § 3049 odst. 2 zbylí zakladatelé, a to jednomyslně v souladu s § 309 odst. 3 v části věty před středníkem NOZ. Avšak v případě, že je některý ze zakladatelů nedostižný, je v souladu s § 309 odst. 3 v části věty za středníkem NOZ nutné nahradit jeho souhlas rozhodnutím soudu.


Odůvodnění:

Na základě přechodného ustanovení § 3049 odst. 2 NOZ mají nadace možnost do dvou let přizpůsobit své zakladatelské právní jednání nové právní úpravě nadační listiny. Rozhodnutí o takovém kroku v souladu s tímto ustanovením náleží zakladatelům nadace. Je otázkou, jakým způsobem se má postupovat v případě, že zakladatelů bylo více a není již možné získat souhlas všech – především z důvodu úmrtí (resp. zániku), popř. nedostižnosti.

Komise se shodla na tom, že právo měnit nadační listinu je třeba považovat za osobní právo zakladatele. Jako takové tedy nepřechází na právního nástupce. V případě úmrtí (resp. zániku) některého ze zakladatelů tak nic nebrání tomu, aby o uvedené změně rozhodli zbývající zakladatelé. To vyplývá již z § 309 odst. 3 NOZ - „Stojí-li na straně zakladatele nadace více osob, považují se za zakladatele jediného a v záležitostech nadace musí jednat jednomyslně;“, dle kterého se na množinu zakladatelů hledí jako na jedinou osobu, a to bez ohledu na to, zda se jejich původní počet snížil. Podmínka jednomyslnosti tak bude naplněna i v případě, že změny odsouhlasí „pouze“ všichni dosud žijící (resp. existující) zakladatelé nadace. Z tohoto důvodu není nutné aplikovat ustanovení § 3049 odst. 2 věty poslední - „Zemřeli nebo zanikl-li zakladatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může na návrh nadace změnit zakladatelské právní jednání soud“, které směřuje na situace, kdy již není možné získat souhlas od žádného ze zakladatelů.

Poněkud jiným způsobem je nutné postupovat v případě, že je některý ze zakladatelů nedostižný. Automatické snížení kvora by se zde jevilo jako přílišný zásah do jeho „zakladatelských“ práv; navíc by mohlo dojít ke zneužití tohoto postupu. Jako rozumné se  tedy jeví posouzení této situace za obdobu odmítnutí udělení souhlasu dle § 309 odst. 3 v části věty za středníkem NOZ. V souladu s tímto ustanovení je tak nutné nahradit souhlas nedostižné osoby rozhodnutím soudu – „…odmítá-li některá z těchto osob souhlas bez vážného důvodu udělit, nahradí jej k návrhu kterékoliv z ostatních zakládajících osob svým rozhodnutím soud.“.

 


Toto stanovisko bylo podrobeno odborné diskuzi a následně k němu dne 1. 3. 2013 vyjádřili souhlas členové Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.

Členové jmenováni do Expertní skupiny jsou odborníky z řad akademické obce, členové Legislativní rady vlády, zástupci soudů a další právní autority. Činnost členů Expertní skupiny spočívá v konzultaci k doprovodné legislativě nového soukromého práva a také ve zpracování odborných stanovisek k některým interpretačním problémům.

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace
1