PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-007-001 - Vypořádání inventarizačních rozdílů

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-007-001 - řešení 2015 (PDF, 70.7 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-007-001 - zadání 2015 (PDF, 68.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

2.11.2015 07:57

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vypořádání inventarizačních rozdílů

PLATÍ pro rok 2015

Vypořádání inventarizačních rozdílů ČÚS 007

Účet

PÚ,

je-li zvláštní úprava

Účetní operace

vyúčtování inventarizačních rozdílů

při uzavírání účetních knih

Přebytky

Manka, schodek, úbytky

MD

Dal

MD

Dal

01x

ČÚS 007

bod 3.5. a),b)

k dlouhodobému nehmotnému majetku

 

 

 

 

02x

k dlouhodobému hmotnému majetku odepisovanému

 

 

 

 

03x

ČÚS 007

bod 3.6. a),b)

k dlouhodobému hmotnému majetku neodepisovanému

 

 

 

 

04x

ČÚS 007

bod 3.1.

k pořízení dlouhodobého majetku

 

 

 

 

05x

k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek

 

 

 

 

06x

ČÚS 007

bod 3.1

písm. a)

k dlouhodobému finančnímu majetku

- cenným papírům

- ostatním

 

 

 

 

112

ČÚS 007

bod 3.2.1.a),b)

3.3.1.a),b)

k zásobám materiálu

- přirozené úbytky, manko do normy

 

 

 

 

- manko nad normu

+ předpis náhrady např. hmotně odp. zaměst.

 

 

 

 

- chybné účtování při vyskladnění – nutno prokázat

- jinak

 

 

 

 

 

 

12x

ČÚS 007

bod 3.2.2.a),b)

3.3.2.a),b)

 

k zásobám vlastní výroby

- do normy přiroz. úbytků

 

 

 

 

- nad normy přiroz. úbytků

+ předpis náhrady např. hmotně odp. zaměst.

 

 

 

 

132

ČÚS 007

bod 3.2.1.a),b)

3.3.1.a),b)

ke zboží nakoupenému

- chybné účtování při vyskladnění – nutno prokázat ke zboží

- jinak

 

 

 

 

 

 

+ předpis náhrady např. hmotně  odp. zaměst.

 

 

 

 

21x

ČÚS 007

bod 3.1

k pokladně, ceninám

 

 

 

 

25x

ČÚS 007

bod 3.1

písm. a)

ke krátkodobému finančnímu majetku

 

 

 

 

3xx

ČÚS 007

bod 3.1.

k pohledávkám

 

 

 

 

3xx

4xx

ČÚS 007

bod 3.1.

k závazkům

 

 

 

 

 

OBVYKLÉ ÚČTOVÁNÍ

Manko, schodek, úbytky        549, 569                                 /  Aktivum

Přebytky                                   AKTIVUM                                 /  648, 668                       

Výjimky:            ČÚS 007 – bod 3.1. písm. a)-d)

 

Důležité

PŘEDPIS NÁHRAD ŠKOD

– ve věcné a časové souvislosti,

tj. mezi mankem, škodou a náhradou. Není-li zřejmá částka, je účtováno místo na účty 335, 378 na účet dohadných položek 388. Předpis náhrady se posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce o odpovědnosti za škodu.

KOMPENZACE MANK A PŘEBYTKŮ U ZÁSOB (ČÚS 007 bod 3.4)

Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy,

– jsou-li zásoby evidovány podle jednotlivých druhů a

– jedná-li se o manka a přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období neúmyslnou záměnou jejich jednotlivých druhů (např. v důsledku jejich podobného balení).

Převyšuje-li po tomto vyrovnání částka mank částku přebytků, je třeba rozdíl posuzovat jako výsledné manko; převyšuje-li částka přebytků částku mank, posuzuje se rozdíl jako výsledný přebytek (jedná se o výjimku ze zákazu vzájemného zúčtování podle § 58 odst. 1 písm. c) Vyhl. č. 500/2002 Sb.).

MANKO (ČÚS 007 bod 2.1, 2.2)

Za inventarizační rozdíl ve smyslu § 30 odst. 5 zákona se považují výlučně případy, kdy

a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví (manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem,

b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví (přebytek) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem.

Mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající například rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu – jde o tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

PŘEBYTEK (ČÚS 007 bod 2.4)

Inventarizační rozdíl podle § 30 odst. 5 písm. b) zákona (tj. přebytek) se dále posuzuje mimo jiné podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné a majetkovém prospěchu.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :