PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-005 - Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad – drobný dlouhodobý hmotný majetek – varianta 1 (u vkladatele DDHM)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-005-001a - 2014 - řešení (PDF, 72 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-005-001a - 2014 - zadání (PDF, 67.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

13.10.2014 10:26

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vklad drobného hmotného dlouhodobého majetku

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2014

Vznikla obchodní korporace D s.r.o. v únoru roku 2014, a to nepeněžitým vkladem obchodní korporace – E s.r.o. (plátce DPH). Předmětem vkladu je drobný majetek, ze kterého bylo uplatněno DPH, oceněný na celkovou částku 4 mil. Kč podle znaleckého posudku. V jednotlivostech byly jednotlivé majetky oceněny v intervalu od 30  do 40 tis. Kč. Zůstatková cena drobného hmotného majetku u vkladatele souhrnně činí 1 mil. Kč (účetní i daňová zůstatková cena). Jednalo se i u vkladatele o majetek, který nebyl hmotným majetkem podle ZDP a evidoval jej účetně jako dlouhodobý v účetní skupině 02. Nově vzniklá účetní jednotka se v návaznosti na § 7 odst. 3 písm. b) Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, rozhodla, že majetek bude dlouhodobým od hodnoty 20 tis. Kč. Vložený majetek bude tedy považovaný z pohledu účetnictví za tzv. dlouhodobý.


Pohled vkladatele obchodní korporace E s.r.o.

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

PZ

Pořizovací hodnota movitých věcí

2 000 000

02x

-

Pořizovací hodnota oprávek movitých věcí

1 000 000

-

08x

1.

Upsání základního kapitálu –

podrozvahová evidence

 

 

 

2.

Vnesení vkladu správci vkladu

 

 

 

Vyřazení movitých věcí

 

 

 

3.

Vznik finanční investice

(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK)

 

 

 

Vznik finanční investice – započtení nepeněžitého vkladu

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

DPH

(DUZP je den vzniku finanční investice, nutno vystavit doklad o použití)

 

 

 

KZ

Konečný zůstatek finanční investice

 

 

 

 

Daňově uznatelná byla z  hodnoty odpisů částka …………………Kč

podle ………………………………………….

Více k DUZP naleznete v tabulce Rekapitulace Den uskutečnění zdanitelného plnění na http://www.ucetni-portal.cz/soubory/prehledy2/140.pdf


Pohled nové obchodní korporace D s.r.o.

1. Zahajovací rozvaha nové obchodní korporace D s.r.o.:

Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (účet 02x)

 

Základní kapitál

 

Aktiva celkem

 

Pasiva celkem

 

 

Zahajovací rozvaha se otevírá prostřednictvím účtu 701-Počáteční účet rozvažný. Zahajovací rozvaha vychází podle ČÚS č. 012 bodu 3.1.1. písmeno a) pouze ze zakladatelských dokumentů. Úpravou v účetních předpisech byly vyřešeny nejednotné názory na skutečnost, co má být v zahajovací rozvaze.

 

2. Daňové odpisy - daňová zůstatková cena

Daňové odpisy u nové obchodní korporace D s.r.o. jsou: ......

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :