PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-010 - Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad - pohledávka s opravnou položkou (Interpretace I-2)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-010 - řešení 2015 (PDF, 59 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-010 - zadání 2015 (PDF, 173.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

11.11.2015 09:24

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad – pohledávka s opravnou položkou

PLATÍ pro rok 2015

bchodní korporace JKL s. r. o. se rozhodla v roce 2014 založit dceřinou obchodní korporaci XYZ s. r. o. Jako nepeněžitý vklad bude do dceřiné obchodní korporace vnesena pohledávka, znějící na nominální hodnotu 50 mil. Kč. Tato pohledávka byla splatná v dubnu 2012 a mateřská obchodní korporace k ní vytvořila k datu poslední účetní závěrky účetní opravnou položku ve výši 30 %. V mateřské obchodní korporaci bude hodnota účasti vyčíslena na 50 mil. Kč (nominální hodnota pohledávky 50 mil. Kč, opravná položka bude rozpuštěna). Posudek znalce ocenil pohledávku na 40 mil. Kč. To je hodnota, která bude vstupovat do zahajovací rozvahy dceřiné obchodní korporace.


Pohled vkladatele obchodní korporace JKL s.r.o.

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

PZ

Počáteční zůstatek na účtu pohledávek

50 000 000

311/1

-

Počáteční zůstatek účetních opravných položek

15 000 000

(559N)

391/1

1.

Úpis – převzetí závazku přímo při založení společnosti, účtujeme pouze v podrozvahové evidenci

 

 

 

2.

Vnesení nepeněžitého vkladu správci vkladu

 

 

 

 

 

 

3.

Vznik finanční investice

(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK)

 

 

 

Vznik finanční investice – převod pohledávky na úhradu závazku

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

KZ

Konečný zůstatek finanční investice

 

 

 


Pohled nabyvatele - nové obchodní korporace XYZ s.r.o.


1. Zahajovací rozvaha nabyvatele - nové obchodní korporace XYZ s.r.o.:

Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Pohledávky (účet 311)

 

Základní kapitál

 

Aktiva celkem

 

Pasiva celkem

 

 

Zahajovací rozvaha se otevírá prostřednictvím účtu 701-Počáteční účet rozvažný. Zahajovací rozvaha vychází podle ČÚS č. 012 bodu 3.1.1. písmeno a) pouze ze zakladatelských dokumentů. Úpravou v účetních předpisech byly vyřešeny nejednotné názory na skutečnost, co má být v zahajovací rozvaze.


2. Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace XYZ s.r.o. k datu vzniku

Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti, účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dobrovolně). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - pohledávka

pohledávka

 

 

 

 

 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít rozdíly, je dosažitelný (ČÚS 003 bod 3.4).


3. Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace XYZ s.r.o. po otevření účetních knih

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Podrozvahová evidence vložené pohledávky

 

 

 

2.

Odložená daň z vkladu

 

 

 

První účtování odložené daně – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.

Možno vytvořit účetní opravnou položku.


4. Částečná úhrada pohledávky u nabyvatele - nové obchodní korporace XYZ s.r.o. v roce 2014

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Úhrada poloviny pohledávky v nominální hodnotě

(z toho dle ocenění znalce 20 mil. Kč)

 

 

 

Výnos přesahující cenu dle znaleckého posudku

 

 

 

Částečné zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

K hospodářskému výsledku a zdanitelnému příjmu dochází při úhradě.


5. Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace XYZ s.r.o. k 31. 12. 2014 (z vneseného majetku)

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC)

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - pohledávka

pohledávka

 

 

 

 

 


6. Účtování odložené daně k 31. 12. 2014 u nabyvatele - nové obchodní korporace XYZ s.r.o. (z vneseného majetku)

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň

 

 

 

KZ

Odložená daň k 31. 12. 2014

 

 

 

 

Vnesení nepeněžitého vkladu - pohledávky

§ 21 odst. 2 a 3 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

(2) Je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky. Na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky. Vkladatel ručí za její dobytnost do výše jejího ocenění.

(3) Pohledávka společníka za kapitálovou společností nemůže být předmětem jeho vkladu do této společnosti; započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu může být pouze smluvně. Smlouva o započtení vyžaduje písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :