PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-008 - Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad - pohledávky v hodnotě nižší než je nominální (Interpretace I-2)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-008 - řešení 2015 (PDF, 100 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-008 - zadání 2015 (PDF, 142.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

11.11.2015 08:53

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad – pohledávky v hodnotě nižší než je nominální

PLATÍ pro rok 2015

Obchodní korporace NNN s.r.o. založila jako jediný společník dceřinou obchodní korporaci MMM s. r. o. v únoru roku 2014 a jako nepeněžitý vklad byly vneseny dosud nesplatné pohledávky v celkové nominální hodnotě 4 mil. Kč. Na základě znaleckého posudku byly oceněny na částku 3 760 000 Kč (ve znaleckém ocenění je nominální hodnota snížena o úrok, neboť jde o pohledávky několik měsíců před lhůtou splatnosti).

 

Pohled vkladatele obchodní korporace NNN s.r.o.

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Úpis – převzetí závazku přímo při založení obchodní korporace, účtujeme pouze v podrozvahové evidenci

 

 

 

2.

Vnesení nepeněžitého vkladu pohledávky uzavřením smlouvy o vkladu v hodnotě podle znaleckého posudku

 

 

 

3.

Vznik finanční investice

(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK)

 

 

 

Vznik finanční investice – započtení splaceného vkladu

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

KZ

Konečný zůstatek finanční investice

 

 

 


Pohled nabyvatele - nové obchodní korporace MMM s.r.o.


1. Zahajovací rozvaha nové obchodní korporace MMM s.r.o.:

 

Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Pohledávky (účet 311)

 

Základní kapitál

 

Aktiva celkem

 

Pasiva celkem

 

 

Zahajovací rozvaha se otevírá prostřednictvím účtu 701-Počáteční účet rozvažný. Zahajovací rozvaha vychází podle ČÚS č. 012 bodu 3.1.1. písmeno a) pouze ze zakladatelských dokumentů. Úpravou v účetních předpisech byly vyřešeny nejednotné názory na skutečnost, co má být v zahajovací rozvaze.


2. Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace MMM s.r.o. k datu vzniku

Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti, účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dobrovolně). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - pohledávka

pohledávky

 

 

 

 

 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít rozdíly, je dosažitelný (ČÚS 003 bod 3.4).


3. Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace MMM s.r.o. po otevření účetních knih

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Podrozvahová evidence vložených pohledávek

 

 

 

2.

Odložená daň z vkladu

 

 

 

První účtování odložené daně – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.


4. Úhrada pohledávek u  nabyvatele - nové obchodní korporace MMM s.r.o. v roce 2014

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Úhrada pohledávek v nominální hodnotě

 

 

 

Výnos přesahující cenu dle znaleckého posudku

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

K hospodářskému výsledku a zdanitelnému příjmu dochází při úhradě.


5. Odložená daň u nové obchodní korporace MMM s.r.o. k 31. 12. 2014 z vneseného majetku

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC)

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - pohledávka

pohledávky

 

 

 

 

 


6. Účtování odložené daně k 31. 12. 2014 u nabyvatele - nové obchodní korporace MMM s.r.o. z vneseného majetku

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň

 

 

 

KZ

Odložená daň k 31. 12. 2014

 

 

 

 

Odložená daň může vznikat také z jiných titulů.

 

Vnesení nepeněžitého vkladu - pohledávky

§ 21 odst. 2 a 3 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

(2) Je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky. Na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky. Vkladatel ručí za její dobytnost do výše jejího ocenění.

(3) Pohledávka společníka za kapitálovou společností nemůže být předmětem jeho vkladu do této společnosti; započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu může být pouze smluvně. Smlouva o započtení vyžaduje písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :