ČÚS-012-006 - Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad – zásoby (u vkladatele zásoba)

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • ČÚS-012-006 - 2014 - řešení (PDF, 65.6 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-006 - 2014 - zadání (PDF, 61.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková

19.8.2014 07:52

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vklad drobného majetku – zásoby

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2014

Vznikla obchodní korporace D s.r.o. v únoru roku 2014, a to nepeněžitým vkladem obchodní korporace E s.r.o. (plátce daně). Předmětem vkladu je drobný majetek oceněný na celkovou částku 4 mil. Kč podle znaleckého posudku, u vkladatele byla pořizovací cena zásob - drobného majetku ve výši 1 mil. Kč, ze kterého byla uplatněna DPH. V jednotlivostech jsou jednotlivé majetky oceněny v intervalu od 30 do 40 tis. Kč. Nově vzniklá obchodní korporace D se v návaznosti na § 7 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, rozhodla, že majetek bude pro ni dlouhodobým od hodnoty vyšší jak 40 000 Kč a vložené movité věci tedy budou podle tohoto rozhodnutí zásobou.

U vkladatele – obchodní korporace E s.r.o. – se jednalo o vklad drobného majetku, který byl také podle jejího rozhodnutí zásobou, a byl již uplatněn v nákladech a současně daňově uznatelných nákladech. Pořizovací hodnota vkládaného majetku nebyla při pořízení u vkladatele také vyšší než 40 tis. Kč.


Pohled vkladatele obchodní korporace E s.r.o.

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

 

1.

Upsání základního kapitálu –

podrozvahová evidence

 

 

 

2.

Vnesení vkladu správci vkladu

 

 

 

Vyřazení movitých věcí

 

 

 

3.

Vznik finanční investice

(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK)

 

 

 

Vznik finanční investice – započtení nepeněžitého vkladu

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

DPH (DUZP je den vzniku finanční investice, nutno vystavit doklad o použití)

 

 

 

KZ

Konečný zůstatek finanční investice

 

 

 

 

Daňově uznatelná byla z  hodnoty pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku v roce pořízení částka …………………Kč

podle ………………………………………….

Více k DUZP naleznete v tabulce Rekapitulace Den uskutečnění zdanitelného plnění na http://www.ucetni-portal.cz/soubory/prehledy2/140.pdf


Pohled nové obchodní korporace D s.r.o.

1. Zahajovací rozvaha nové obchodní korporace D s.r.o.: .....

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace
1