Vzory pracovněprávních smluv, dohod a písemností (na pomoc mzdovým účetním) – 1. část – Vzory písemností ke vzniku pracovního poměru

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Vzory pracovněprávních smluv, dohod a písemností (na pomoc mzdovým účetním) – 1. část (PDF, 553.5 kB)

Autor JUDr. Ladislav Jouza 

1.6.2021 14:52

JUDr. Ladislav Jouza
Předkládáme čtenářům nejčastější vzory smluv, dohod a písemností v pracovněprávní oblasti. Jedná se o vzory právního jednání a úkonů, které v každodenní mzdově právní praxi používají zaměstnavatelé podnikatelského i nepodnikatelského typu. Některé vzory, případně skupina vzorů, které si z praktického hlediska vyžadují bližší vysvětlení s ohledem na jejich právní úpravu, jsme opatřili stručnými poznámkami.
Na Účetním Portálu budeme vzory postupně publikovat. Plánujeme je pak zahrnout do metodické příručky společně s ostatními nepublikovanými vzory.

Ladislav Jouza

Vzory vycházejí z pracovněprávních předpisů platných a účinných k 30. červenci 2020 a 1. lednu 2021, tedy po novele zákoníku práce zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Jde zejména o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“),
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“), zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních  prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, a některé další zákony.

1. Pracovní smlouva pro podnikatelskou sféru (§ 33 ZP)

Zaměstnavatel: ………………………

IČ: ………………………

DIČ: ………………………

se sídlem: ………………………

zastoupený: ………………………

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném …………. soudem v …………, oddíl …………, vložka č. …………

(dále jako „Zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec: ………………………

narozen: ………………………

bytem: ………………………

rodné číslo: ………………………

(dále jako „Zaměstnanec“)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu:

I.

1. Dnem vzniku pracovního poměru je ………………………

2. Zaměstnanec bude zaměstnán podle této pracovní smlouvy jako ……………(druh práce, popř. funkční zařazení). (Je možné a vhodné sjednat nebo stanovit pracovní náplň v rámci druhu práce.)

3. Místem výkonu práce je ………………………

4. Zaměstnanec bude pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu, tj.……… hodin týdně v jednosměnném – dvousměnném – nepřetržitém provozu s rovnoměrně – nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

II.

1. Tato smlouva byla uzavřena na dobu:

 • neurčitou
 • určitou do ………………………

2. Smluvní strany

 • sjednaly zkušební dobu v délce 3 měsíců. (U vedoucích zaměstnanců maximálně 6 měsíců.)

3. Výpovědní důvody a doby se řídí zákoníkem práce v platném znění.

III.

1. Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci za vykonanou práci vyplácet mzdu, a to bezhotovostně na účet zaměstnance. Výše mzdy je upravena mzdovým výměrem. Smluvní mzda se skládá z pevné mzdy (základní mzda) a pohyblivé mzdy.

2. Vyplacení pohyblivé části mzdy je závislé

 • na hodnocení práce zaměstnance,
 • na plnění jmenovitých úkolů, pokud byly zaměstnanci stanoveny příslušným nadřízeným.

Je možno ji krátit, a to až na nulovou výši, při neplnění nebo špatném plnění práce zaměstnance ve smyslu pracovní smlouvy. O krácení pohyblivé části mzdy rozhoduje příslušný nadřízený.

Výše mzdy je důvěrnou informací a smluvní strany se zavazují nesdělit její výši třetí osobě.

3. Mzda je splatná pozadu za měsíční období a výplatním termínem je …………… den kalendářního měsíce.

IV.

1. Zaměstnanec souhlasí, aby ……………………… (zaměstnavatel) zpracovával jím poskytnutá data obsažená v osobním dotazníku pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru a k jeho navázání.

2. Zaměstnanec je povinen dodržovat veškerá vnitřní nařízení zaměstnavatele a bezpečnostní předpisy, a to i ty, které budou zaměstnavatelem vydány během trvání pracovního poměru. Zaměstnanec podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byly příslušné předpisy platné ke dni podpisu této smlouvy předány a že se s nimi seznámil. V případě změny pracovních či bezpečnostních předpisů zaměstnavatele nebo v případě vydání nových pracovních nebo bezpečnostních předpisů je zaměstnavatel povinen takové předpisy dát zaměstnanci včas k dispozici a seznámit s nimi zaměstnance.

3. Zaměstnanec je povinen...

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 MZDOVÁ KONFERENCE ONLINE | ZÁZNAM Z 2. BŘEZNA 2021

Jedinečná konference v ČR o mzdách se šesti inspirujícími spíkry na mzdy, plná zajímavých témat, praktických informací, tipů a rad, protkaná chvílemi plných prožitků a „aha momentů“.

Záznam tzv. „navěky“.

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2021

Mzdového specialistu jste mohli sledovat on-line, a to celkem 11 dní od 8. dubna do 7. května 2021, ale nebojte se, pro ty, co se nestihli připojit a toto téma je zajímá a chtějí se vzdělávat, máme k dispozici záznam celého Mzdového specialisty 2021.

 A VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JSOU PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM?

» MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

 1. Pracovní doba podle ZP, výpočet mzdy, výpočet příplatkových mezd, průměrný výdělek – Ing. Růžena Klímová (11. 3. 2021)

 2. Zdravotní pojištění, sociální zabezpečení – Ing. Růžena Klímová (12. 3. 2021)

 3. Daň z příjmu, nemocenské pojištění – Ing. Růžena Klímová (15. 3. 2021)

 4. Srážky ze mzdy – Ing. Růžena Klímová (16. 3. 2021)

 5. Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách – Ing. Růžena Klímová (23. 3. 2021)

 6. Důchodové pojištění, ELDP – Ing. Tomáš Stejskal (7. 5. 2021)

» Umíme správně vypočítat dovolenou v roce 2021? – Ing. Olga Krchovová (23. 3. 2021)

» Karanténa, dočasná pracovní neschopnost a ošetřovné v březnu 2021, povinné testování zaměstnanců (teorie a praktický návod pro mzdové účetní) – Ing. Olga Krchovová (24. 3. 2021)

 A VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

Průvodce mzdovou problematikou 2021 

9. vydání

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde). Webináři provází Pěva Čouková.

Host: Ing. Tomáš Stejskal, 6. 5. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 29. 4. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 15. 4. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 23. 3. 2021

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY KE MZDÁM

 NAŠE PŘEHLEDY A POMŮCKY

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Přehledy

Webináře

Knihy

  Online programy

  Online semináře

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

  OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

  Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

  Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

  Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
  NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

  Jméno a příjmení :
  E-mail :
  Text :