Vzory pracovněprávních smluv, dohod a písemností (na pomoc mzdovým účetním) – 2. část – Vzory pracovní smlouvy na dobu určitou a dohody o práci

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Vzory pracovněprávních smluv, dohod a písemností (na pomoc mzdovým účetním) – 2. část – Vzory pracov (PDF, 461.6 kB)

Autor JUDr. Ladislav Jouza 

15.6.2021 11:48

JUDr. Ladislav Jouza
Zákoník práce stanoví, že závislá práce může být vykonávána pouze v základním pracovněprávním vztahu. Tím je pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce (dohody o práci).
Pracovní smlouvu může zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. Termínovaný pracovní poměr se v poslední době jako flexibilní forma pracovního zapojení využívá stále častěji. Podobně i dohody o práci jsou vymezeny např. časově nebo výkonem určitých prací.
Vzory písemností z této oblasti vzniku pracovněprávního vztahu, s nimiž se mzdové účetní setkávají, obsahují zvláštnosti i podmínky pro jejich realizaci v pracovněprávní a personální práci.

Ladislav Jouza

1. Pracovní smlouva na dobu určitou (§ 39 ZP1)

Zaměstnavatel: ………………………

IČ: ………………………

DIČ: ………………………

se sídlem: ………………………

zastoupený: ………………………

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném ………….  soudem v …………, oddíl …………, vložka č. …………

(dále jako „Zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec: ………………………

narozen: ………………………

bytem: ………………………

rodné číslo: ………………………

(dále jako „Zaměstnanec“)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu:

I.

1. Dnem vzniku pracovního poměru je ……………………

2. Zaměstnanec bude zaměstnán podle této pracovní smlouvy jako ………………………………………… (druh práce, popř. funkční zařazení)

3. Místem výkonu práce je ……………………

4. Zaměstnanec bude pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. ………… hodin týdně v jednosměnném – dvousměnném nepřetržitém provozu s rovnoměrně – nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

II.

1. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou do …………… (případně uvést druhy prací, jejichž provedením skončí pracovní poměr na dobu určitou).

2. Smluvní strany

sjednaly zkušební dobu v délce 3 měsíců.

3. Výpovědní důvody a doby se řídí zákoníkem práce v platném znění.

III.

1. Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci za vykonanou práci vyplácet mzdu, a to bezhotovostně na účet zaměstnance. Výše mzdy je upravena mzdovým výměrem. Smluvní mzda se skládá z pevné mzdy (základní mzda) a pohyblivé mzdy (osobní příplatek).

2. Vyplacení pohyblivé části mzdy je závislé

 • na hodnocení práce zaměstnance,
 • na plnění jmenovitých úkolů, pokud byly zaměstnanci stanoveny příslušným nadřízeným.

Je možno ji krátit, a to až na nulovou výši při neplnění nebo špatném plnění práce zaměstnance ve smyslu pracovní smlouvy. O krácení pohyblivé části mzdy rozhoduje příslušný nadřízený.

Výše mzdy je důvěrnou informací a smluvní strany se zavazují nesdělit její výši třetí osobě.

3. Mzda je splatná pozadu za měsíční období a výplatním termínem je …… den kalendářního měsíce.

IV.

1. Zaměstnanec souhlasí, aby ………… (zaměstnavatel) zpracovával jím poskytnutá data obsažená v osobním dotazníku pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru a k jeho navázání.

2. Zaměstnanec je povinen dodržovat veškerá vnitřní nařízení zaměstnavatele a bezpečnostní předpisy, a to i ty, které budou zaměstnavatelem vydány během trvání pracovního poměru. Zaměstnanec podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byly příslušné předpisy platné ke dni podpisu této smlouvy předány a že se s nimi seznámil. V případě změny pracovních či bezpečnostních předpisů zaměstnavatele nebo v případě vydání nových pracovních nebo bezpečnostních předpisů je zaměstnavatel povinen takové předpisy dát zaměstnanci včas k dispozici a seznámit s nimi zaměstnance.

3. Zaměstnanec je povinen dodržovat instrukce a pokyny dané mu v průběhu výkonu práce nadřízeným …………

4. Zaměstnanec souhlasí s tím, že jej zaměstnavatel může vysílat na pracovní cestu na dobu nezbytné potřeby zaměstnavatele.

V.

...

 


1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“ či „zákoník práce“)


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2021

Mzdového specialistu jste mohli sledovat on-line, a to celkem 11 dní od 8. dubna do 7. května 2021, ale nebojte se, pro ty, co se nestihli připojit a toto téma je zajímá a chtějí se vzdělávat, máme k dispozici záznam celého Mzdového specialisty 2021.

 A VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JSOU PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM?

» MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

 1. Pracovní doba podle ZP, výpočet mzdy, výpočet příplatkových mezd, průměrný výdělek – Ing. Růžena Klímová (11. 3. 2021)

 2. Zdravotní pojištění, sociální zabezpečení – Ing. Růžena Klímová (12. 3. 2021)

 3. Daň z příjmu, nemocenské pojištění – Ing. Růžena Klímová (15. 3. 2021)

 4. Srážky ze mzdy – Ing. Růžena Klímová (16. 3. 2021)

 5. Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách – Ing. Růžena Klímová (23. 3. 2021)

 6. Důchodové pojištění, ELDP – Ing. Tomáš Stejskal (7. 5. 2021)

» Umíme správně vypočítat dovolenou v roce 2021? – Ing. Olga Krchovová (23. 3. 2021)

» Karanténa, dočasná pracovní neschopnost a ošetřovné v březnu 2021, povinné testování zaměstnanců (teorie a praktický návod pro mzdové účetní) – Ing. Olga Krchovová (24. 3. 2021)

 A VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

Průvodce mzdovou problematikou 2021 

9. vydání

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde). Webináři provází Pěva Čouková.

Host: Ing. Tomáš Stejskal, 6. 5. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 29. 4. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 15. 4. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 23. 3. 2021

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY KE MZDÁM

 NAŠE PŘEHLEDY A POMŮCKY

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :