PŘISPĚLI JSME 90436 Kč – DĚKUJEME...

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Autoři:  Marek Reinoha 

Datum: 23.02.2021

Cena: 1990 Kč bez DPH

ks


Produkt je součástí balíčku:

Se záznamem tzv. "navěky":

 • možno sledovat v den živého vysílání online s možností pokládání dotazů
 • možno sledovat zpětně ze záznamu 

6 vyučovacích hodin (1 hodina - 45 minut)

Čas konání: 9.00 - cca 14.00 hodin

Harmonogram:

9:00 - 10:30

10:45 - 12:15

12:30 - 14:00

Náplň semináře:

✅ Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím

✅ problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:

 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH
 • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH
 • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.
 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady
 • pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň
 • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
 • konsignační sklady

✅ problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím

 • uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží

✅ Otázky a odpovědi

1. část - Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

✅  1. Přehled změn roku 2020 – směrnice 2006/112/ES a směrnice č. 282/2011
 • V ČR nabyla novela zákona o DPH účinnosti 1.9.2020
✅  2. Vnitrounijní obchod z pohledu uplatňování DPH
 • Dodání zboží do jiného ČS – § 13 (definice)
 • Podrobně probrány jednotlivé podmínky pro osvobození § 64:
  a) zboží odesílá nebo přepravuje prodávající
  b) zboží odesílá nebo přepravuje pořizovatel
 • jestliže nedokážeme podmínky osvobození, musíme zaplatit DPH
 • v obou případech je problematické dokázání vlastní dopravou – nejsou dva doklady od dvou nezávislých subjektů
 • jestliže podmínky nemůže splnit, to neznamená, že by nebylo možné uplatnit osvobození od daně – musí uspokojivě dokázat, že bylo zboží předáno!!! (nařízení Rady EU 2018/1912) – jednáme tak, jak jsme byli zvyklí do 1. 9. 2020
 • místo plnění § 7 – bez přepravy (místo, kde se zboží nachází) nebo s přepravou (kde přeprava začíná)

2. část - Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

✅  odpověď na otázky sledujících
✅  zasílání zboží § 8 – zasíláme jako plátce ČR do zahraničí osobě, která není plátce (není splněna podmínka pro osvobození DPH)
✅  od 1. 7. 2021 se nebude nazývat jako zasílání zboží, ale dodání zboží na dálku (dálkový prodej) a bude se také měnit limit na jednotný, a to v částce 10 000 EUR (roční limit). Po překročení limitu nebude nutnost se registrovat k DPH druhého státu, ale bude to možnost. Bude se zavádět zvláštní režim.
 1. přepravuje zajišťuje dodavatel = český plátce DPH -> zasílání zboží § 8 – místo plnění se mění ve vazbě na limit pro zasílání (směrnice 2006/112 pro všechny ČS EU) – hodnota 100 000 EUR a 35 000 EUR
  úhrnná hodnota zboží dodaného z jednoho ČS do jiného ČS osobám, kterým nevzniká povinnost DPH (roční limit)
     aa) dodávka do limitu – předmětem české DPH, místo plnění je tam, kde přeprava začíná
     ab) dodávka nad limit – místo plnění se přesouvá do místa, kde přeprava končí. Dodávka není předmětem české DPH a podléhá německé DPH -> dodavateli vzniká v Německu povinnost registrace k DPH
 2. přepravu zajišťuje odběratel = je to standardní dodání v tuzemsku s povinností odvést českou DPH, místo plnění v ČR
 • přemístění zboží § 4 odst. 5
 • český plátce si zboží vezme a dopraví ho do zahraničí, kde bude provádět své ekonomické činnosti. Bude se však chovat tak, jako by zboží prodával.- považuje se za dodání zboží za úplatu
 • nedochází k přechodu práva chovat se jako vlastník- musíme zjistit, zda můžeme od DPH osvobodit § 64 (problém první podmínky – zboží musí být dodáváno osobě registrované k DPH. Musel by se tedy registrovat k zahraniční DPH.) nebo zda odvedeme české DPH
✅  porovnání distribučního skladu a skladu konsignačního – u distribučního závozu nevíme, jestli ho prodáme a komu ho prodáme, u konsignačního závozu známe kupujícího (má s ním smlouvu o dodávkách zboží). Od 1. 9. 2020 je změna § 18 – u konsignačního skladu není předmětem DPH – není brán jako dodání. Uvádí do SH (nový oddíl přemístění v režimu skladu), do přiznání DPH se neuvádí
✅  Pořízení zboží z jiného ČS EU
 • § 16 odst. 1
 • Pořízením se rozumí nabytí práva nakládat se zbožím jako vlastník
 • Musíme nakupovat od osoby registrované k DPH nebo musí vznikat registrační povinnost v jiném ČS EU
 • Přeprava z jednoho ČS do odlišného ČS (zboží nemusí přijet do ČR)
 • možnosti pořízení zboží:
  a) Místo plnění § 11 odst. 1 – tam kde končí přeprava
  b) Místo plnění § 11 odst. 2 – plnění dle DIČ - nesmí nárokovat odpočet DPH, pouze ji zaplatí státu (zboží do státu nikdy nepřijede)
  - Současně musíme nahlédnout do DPH v zahraničí, zda mu tam nevzniká povinnost registrace k DPH
  - § 11 odst. 3 – pokud by vznikla povinnost odvést DPH ve dvou státech, musí prokázat FÚ že splnit povinnosti k DPH ve svém státu i státu zahraničním… poté si mohu snížit ZD -> dostáváme DPH tedy zpět
  c) Standardní třístranný obchod - § 11 odst. 4 – místo plnění tam, kde přeprava končí
  d) Nákup zboží od neplátce DPH:
  - Přepravu zajišťuje odběratel – český plátce – přemístění tuzemským plátcem § 16 odst. 3a – přiznáváme DPH na výstupu v ČR (z přemístění)
  - Přepravu zajišťuje dodavatel – německý neplátce – není přemístění, já nabývám právo v ČR. Žádná DPH se neuplatňuje.

3. část - Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

        e) Pořízení zboží z jiného ČS EU do tuzemska – § 6g povinnost registrace k DPH v ČR jako osoba identifikovaná. Pokud by provedl zdanitelné plnění, je nutné se přihlásit v ČR jako plátce DPH.

        f) Vícestranný obchod – u všech dodání v řadě musí být uplatněna pravidla uplatňování DPH

 • Více dodání v řadě, ale pouze jedna přeprava - pouze jedno dodání může mít přepravu, místo plnění podle § 7 odst. 2 (tam, kde doprava začíná) – ostatní podle § 7 odst. 1
 • Všechny prostřední osoby se povinně musí zaregistrovat k DPH v jiném státě, kde mají sídlo. Musí zkoumat kde
✅  3. Vývoz zboží
 • Definován celními předpisy
 • Dopravení zboží z jednotného celního území EU do státu (celní předpis)
 • § 2 dodání zboží včetně převodu zboží (podmnožina je vývoz zboží), poskytnutí služby, pořízení z jiného ČS a dovoz zboží ze třetí země (zákon o DPH)
 • Místo plnění - § 7 odst. 2 (dodání s přepravou, místo plnění je tam, kde přeprava začíná) a odst. 5 (dodání zboží s instalací či s montáží, místo plnění je v místě montáže) – uvádíme v DPH na ř. 26
 • Při vývozu vystavujeme dva doklady – doklad o ceně vyváženého zboží pro celníky, faktura v niž je uvedeno DUZP (dle data vystoupení zboží z EU):
  a) DUZP dle § 66/3 – datum výstupu
  b) DUZP dle § 21 – datum dodání, pokud nastane dříve než datum výstupu
✅  4. Dovoz zboží
 • Definován celními předpisy
 • Dopravení zboží ze třetí země na jednotné celní území EU (celní předpis)
 • § 2 definuje dovoz
 • § 20 odst. 1-2
 • § 23 - při dovozu vzniká povinnost přiznat daň pouze tehdy pokud zboží bylo na základě celního režimu propuštěno do volného oběhu, konečného užití nebo dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla
 • Místo plnění § 12 – dovoz má vždy místo plnění v tom ČS, ve kterém je podáváno celní prohlášení (tam, kde se clí tak tam se i daní)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :