PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-006-005 - Zahraniční pracovní cesta s výplatou zálohy

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-006-005 - řešení 2015 (PDF, 75 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-006-005 - zadání 2015 (PDF, 55.8 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

20.2.2015 08:56

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Zahraniční pracovní cesta s výplatou zálohy

PLATÍ pro rok 2015

Tiskopis cestovní příkaz

 

Organizace – firma

TXY, s.r.o.

Cestovní příkaz č.     25/2015

Příjmení, jméno, titul

Novák Jiří                                                                                                          pracovní doba 7.00 –15.00

Bydliště

Karafiátova 10, 779 00 Olomouc

Povolení cesty,

určení zálohy § 183 odst. 1 ZP

Počátek cesty (místo, datum, hodina)

Místo jednání

Účel cesty

Konec cesty (místo, datum)

Olomouc

1. 2. 2015  1400

Berlín

Obchodní jednání

Olomouc

5. 2. 2015

 

Spolucestující…………………žádný ………………………………………..Určený dopravní prostředek (§3 odst.3 ZCN) ………auto služební………………………..

 

Druh vozidla……………Ford Escort ……SPZ……1M1 33 60……….. č.pojistky…………………………………………………………………………………….

 

PHM : B speciál B super B natural B mix nafta plyn  průměrná spotřeba dle TP ………-- ………     l/100 km, cena 1l M……… --………………………..…………………..

 

Předpokládaná částka výdaje Kč…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

 

                                                                                                                      1 000 EUR

Určená výše zálohy               …………....................................................................……………

 

                                                                                                                                         30. 1. 2015 Pospíšil

                                                                                                                                                                                                   …………………………………………..

                                                                                                                                                                                     datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty a určení zálohy

Záloha

 

                                                                                              EUR015

Výdajový doklad číslo                                  ...........................................................................................

 

                                                                                              1 000 EUR

Částka vyplacené zálohy                             ...........................................................................................

 

                                                                                              30. 1. 2015

Dne                                                                ..........................................................................................

 

                                                                                              XY

Podpis pokladníka                                        ...........................................................................................

 

Schválení

vyúčtování pracovní cesty

Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne …6. 2. 2015…………………                                   …………………6. 2. 2015  Pospíšil….…………….

                                                                                                                                                                                             datum a podpis odpovědného pracovníka

Se způsobem provedení souhlasí:

Proplacení

 

Výdajový – příjmový doklad číslo  ……………………..……………………………………  

 

Vyplacená záloha – vrácení zálohy …………………………………………………………

 

Doplatek – přeplatek …………………………………………………………………………

 

MD

DAL

Částka

Středisko

Zakázka

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Poznámka

 

……………………………………………………            …………………………………………….           ………………………………………..       ………………………………………

             datum a podpis pracovníka,                                datum a podpis příjemce                                    datum a podpis pokladníka                   schválil (datum a podpis)

               který upravil vyúčtování

                       

 

Vzor cestovního příkazu zde: http://www.ucetni-portal.cz/soubory/pomucky2/156.doc

 

vyúčtování pracovní cesty

Datum

Odjezd – Příjezd

 

Místo jednání podtrhněte

 

Použitý dopr. prostředek

Počet ujetých km

Sazba zákl. náhrady + náhrada za spotř. PHM

Hodiny + území

Poč. a konec prac. výkonu

Jízdné a místní přeprava

Stravné

Nocleh

Nutné vedl. výdaje

Celkem

Upraveno

v hod.

Měna

Měna

Měna

Měna

Měna

Měna

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

01.02.

Odjezd      

Olomouc

1400

Aus

430

 

Tuz.

4

 

 

 

 

 

 

 

Příjezd

Hranice ČR

1800

 

01.02

Odjezd

Hranice ČR

1800

Aus

450

 

Zahr.

6

 

 

15

EUR

 

 

15

EUR

 

Příjezd

Berlín

2400

 

02.02.

Odjezd

Berlín

 

Aus

20

 

Zahr.

24

 

 

45

EUR

500

EUR

500

EUR

vstupné

1045

EUR

 

Příjezd

Berlín

 

 

03.02

Odjezd

Berlín

 

Aus

65

 

Zahr.

24

 

 

45

EUR

 

 

45

EUR

 

Příjezd

Berlín

 

 

04.02

Příjezd

Berlín

1900

Aus

450

 

Zahr.

24

 

 

45

EUR

 

 

45

EUR

 

Odjezd

Hranice ČR

2400

 

05.02

Odjezd

Hranice ČR

0000

Aus

 

430

 

Tuz.

4

 

 

 

 

 

 

 

Příjezd

Olomouc

400

 

Poznámky

 

1845km

 

Celkem

EUR

 

150

500

500

1150

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záloha

EUR

1000,00

Krácení

Doplatek +                     Přeplatek -

EUR

+ 150,00

 

 

 

 

 

Kurz dle § 183/2 ZP   

30.1.2015

(kurz v den vyplacení zálohy)

25,20 Kč / EUR

 + 3 780,00

 

 

 

 

 

Doplatek +                     Přeplatek -

0,00

 

 

 

 

 

Doplatek +                     Přeplatek -

celkem Kč

+ 3 780,00

Stravování bylo poskytnuto bezplatně

Snídaně

ANO

NE

 

Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně.

Oběd

ANO

NE

 

 

O

R

A

L

P

AUS

AUV

MOS

MOV

 

 

 

osobní vlak

rychlík

autobus

letadlo

letadlo

auto služební

auto vlastní

motocykl služební

motocykl vlastní                       …………………………………………….

                                                           datum a podpis účtovatele

 

Večeře

ANO

NE

 

Ubytování bylo poskytnuto bezplatně

ANO

NE

 

Volná – zlevněná jízdenka

ANO

NE

 

 

                                   

 

Cestovní náhrady – sazby zde: http://www.ucetni-portal.cz/soubory/prehledy2/41.pdf

- zahraniční stravné zde: http://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-354-20153-sb-o-stanoveni-vyse-zakladnich-sazeb-zahranicniho-stravneho-pro-rok-2015-664-x.html

 

Cestovní náhrady upravuje §§ 151 – 189 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
 

 

Účtování


Celkem Kč

 

 

EUR – kurz 5. 2. 2015

(přepočet podle účetních předpisů – stanoveno ve vnitřní účetní směrnici)

29 325,00

1150 x 25,50 Kč

stravné v Kč

 

 

CELKEM

29 325,00

 

                   

Předložené doklady

Cizí měna

Poznámka

Vstupné veletrh

550,00 EUR

placeno hotově dne 2. 2. 2015

Nocleh

500,00 EUR

placeno hotově dne 2. 2. 2015

 

Používané analytické účty

 

512/1     Cestovné

335/1     Pohledávka za zaměstnancem – Novák Jiří v Kč

335/4     Pohledávka za zaměstnancem – Novák Jiří v EUR

333/1     Závazky za zaměstnancem – Novák Jiří v Kč

333/4     Závazky za zaměstnancem – Novák Jiří v EUR

 

Denní kurz

 

Účetní operace

Částka v EUR

kurs

Částka v Kč

MD

Dal

1.

30. 1. 2015

Poskytnutá záloha

1 000,00

25,20

 

 

 

2.

5. 2. 2015

Cestovní příkaz EUR – zaúčtování nákladů do účetnictví

–      podle rozhodnutí ve vnitřní směrnici

–       po ukončení pracovní cesty – ne dříve

1 150,00

25,50

 

 

 

3.

Převod zálohy v EUR

 

 

 

 

 

4.

Kurzový rozdíl

kurz ČNB 26,30 Kč / EUR

 

 

………………………………………………..……

 

 

 

 

 

5.

Změna závazku na Kč

 

 

 

 

 

 

Zůstatek závazku v Kč

 

 

 

 

 

6.

Rozdíl – konverze na hodnotu zahraničního stravného podle zákoníku práce § 183/2

 

……………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Zůstatek po konverzi = závazek podle cestovního příkazu

 

 

 

 

 

 

Výnosy           ………….                               Doplatek         …………

Náklady          ………….                               Záloha             .………..        

HV                   ………….                              Výdaje             …………

 

Pevný kurz

- účetní jednotka používá měsíční pevný kurz

- za měsíc leden kurz prvního dne v měsíci vyhlášený ČNB, tj. 30. 12. 2014 – 25,80 Kč/EUR

- za měsíc únor kurz prvního dne v měsíci vyhlášený ČNB, tj. 25,10 Kč/EUR

 

Účetní operace

Částka v EUR

kurs

Částka v Kč

MD

Dal

1.

30. 1. 2015

Poskytnutá záloha

pokladna = pevný kurz,

a to k 1.1.2015  25,80 Kč / EUR

1000,00

25,80

 

 

 

2.

5. 2. 2015

Cestovní příkaz EUR – zaúčtování nákladů do účetnictví

podle rozhodnutí ve vnitřní směrnici

po ukončení pracovní cesty – ne dříve

cestovní náhrady = pevný kurz,

a to k 1. 2. 2015  25,10 Kč / EUR

1 150,00

25,10

 

 

 

3.

Převod zálohy v EUR

 

 

 

 

 

4.

Kurzový rozdíl

kurz ČNB 26,00 Kč / EUR

 

 

…………………………………………..

 

 

 

 

 

5.

Změna závazku na Kč

 

 

 

 

 

 

Zůstatek závazku v Kč

 

 

 

 

 

6.

Rozdíl – konverze na hodnotu zahraničního stravného podle zákoníku práce § 183/2

 

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

Zůstatek po konverzi = závazek podle cestovního příkazu

 

 

 

 

 

 

Výnosy           …………..                                          Doplatek         ……………

Náklady          …………..                                          Záloha             .…………..    

HV                   ..…………                                         Výdaje             …..……….

 

 

Kurzy neodpovídají kurzům stanoveným ČNB.

 

Více k zahraničnímu cestovnému pro rok 2015 naleznete zde

http://www.ucetni-portal.cz/soubory/prehledy2/216.pdf

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :