ZÁLOHA NA PODÍLY NA ZISKU OD 1. 1. 2014

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

 • PODÍLY NA ZISKU OD 1. 1. 2014 (PDF, 204.3 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

3.2.2014 14:42

Ing. Pěva Čouková
Milí kolegyně a kolegové,
KONEČNĚ Vám předkládám komplexní problematiku záloh na podíly na zisku od 1. 1. 2014, pohled právní, účetní, daňový a hlavně zpracovaný do příkladů v návaznosti na novou účetní legislativu. Zálohy na podíly na zisku jsou absolutní novinkou nového zákona o korporacích a tedy zcela nová možnost.
Pro komplexní pohled na můj článek doporučujeme článek advokáta Honzy Šafránka Zákon o obchodních korporacích 2014 - 2. část - ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU na adrese - http://www.ucetni-portal.cz/zakon-o-obchodnich-korporacich-2014-2-cast-b-zalohy-na-podil-na-zisku-b-326-c.html.
Článek již reaguje na úpravu v novele vyhlášky č. 500/2002 Sb., která byla zveřejněna pod číslem 467/2013 Sb. a rozeslána na Silvestra. Vyhlášku doplňují novelizované České účetní standardy pro podnikatele, které nalezneme ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, zejména v ČÚS 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
Tímto upřesňuji a nahrazuji článek poskytnutý na konferenci pro podnikatele z října 2013.

Hlavně – pište do komentáře pod článkem! Těším se na Vaše názory a připomínky. Dotazy očekávám k mému článku i k článku Honzy Šafránka.
PAMATUJTE, ŽE ŽÁDNÝ DOTAZ NENÍ HLOUPÝ.
Pěva Čouková

PLATÍ pro rok 2014

 

 

Zobrazení zdrojů pro výplatu v rozvaze

Položka rozvahy

PASIVA  CELKEM

Český účetní standard

A.

 

Vlastní kapitál

x

A.I.

 

Základníkapitál

018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

NOZ -

Rozdělení podílů na zisku

Rozdělení jiných vlastních zdrojů

 

A.I.1.

Základní kapitál

411

Nelze rozdělit

Nelze rozdělit

 

A.I.2.

Vlastní akcie (-)

mínus 252

X

X

016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

 

A.I.3.

Změny základního kapitálu

419

Ne zvýšení ZK

Ne zvýšení ZK

018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

A.II.

 

Kapitálovéfondy

 

A.II.1.

Ážio

412

Ne vlastní zdroj

Ano vlastní zdroj

 

A.II.2.

Ostatní kapitálové fondy

413

Ne vlastní zdroj

Ano vlastní zdroj

 

A.II.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

414

Nelze rozdělit

Nelze rozdělit

 

A.II.4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

418

Ne vlastní zdroj

Ano vlastní zdroj

 

A.II.5

Rozdíly z přeměn obchodních korporací

417

Ne vlastní zdroj

Ano vlastní zdroj

 

A.II.6

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

416

Ne vlastní zdroj

Ano vlastní zdroj

A.III.

 

Fondy ze zisku

421, 427

Ne –

(u zálohy

§ 40 ZOK Ano)*)

Ano - ne

podle stanov nebo podle ZOK

A.IV.

 

Výsledek hospodaření minulých let

 

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

428

Ano plus

Ne zisk

 

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let

429

Ano mínus

Ne ztráta

 

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let

425

Ano plus/mínus

Ne zisk/ztráta

A.V.

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  

Nový

A.V.1.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku

42x(423)

Ne mínus

Ne zisk/ztráta

 

A.V.2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

Ano plus/mínus

Ne zisk/ztráta

*) Toto je prokazatelná chyba zákona, údajně k tomu bude stanovisko KANCELu

 

Podíl na zisku

§ 34

(1) Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(2) Podíl na zisku v kapitálových společnostech je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o jeho rozdělení, ledaže společenská smlouva nebo nejvyšší orgán určí jinak. Podíl na zisku v osobních společnostech je splatný do 6 měsíců od konce účetního období, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(3) O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s tímto zákonem, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu s tímto zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

 

§ 403 ZOK AS

Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

 

§ 181 ZOK - SRO

(1) Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže tento zákon nebo společenská smlouva určí, že valná hromada má být svolána častěji.

(2) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2363/2011, ze dne 29. 4. 2013 K odpovědnosti člena představenstva za škodu ...

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 5.0/5 (1 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • MH10.3.2014 13:23

  Dobrý den,

  z čeho prosím dovozujete, že zálohy na podíl na zisku jsou taktéž osvobozeny?

  Předpokládám, že dle § 19/1/ze ZDP, ale uvedené ustanovení zálohy výslovně nijak neřeší. Zálohy jsou sice řešeny v § 38d ZDP, ale pouze ve vztahu WHT, ale nijak jejich osvobození.

  Logicky by samozřejmě dávalo smysl, aby tam uvedené osvobození bylo, nicméně to v ZDP nikde výslovně nevidím.

  Děkuji.
  MH

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :