Zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Zaměstnávání důchodců (PDF, 126.8 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová

14.2.2011 14:24

Ing. Růžena Klímová
V článku Ing. Růženy Klímové se seznamte se specifiky zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů z hlediska pracovněprávních vztahů, souběhu příjmu a důchodu, povinností zaměstnavatele, odlištností poživatelů důchodů u zdravotního pojištění, specifik poživatelů důchodů z hlediska daně z příjmů fyzických osob, dalších odlišností u poživatelů starobních důchodů a invalidních důchodů, odlišností při odměňování poživatelů invalidních důchodů.

PLATÍ pro rok 2011

Právní úprava – zaměstnávání poživatelů starobních důchodů nebo poživatelů jiných důchodů se řídí obecně závaznými právními předpisy, mezi které patří především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a další zákony.

 

Pracovněprávní vztahy

            K 1. 1. 2010 došlo v § 37 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zdp“) ke zrušení podmínky pro souběh příjmu se starobním důchodem spočívající v uzavření pracovněprávního vztahu na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. Znamená to, že zaměstnavatel může od 1. 1. 2010 s každým poživatelem starobního důchodu uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, aniž by důchodce ztratil nárok na výplatu důchodu. Uvedené se nevztahuje na „předčasné“ starobní důchody vyplácené v období do dosažení důchodového věku – zde i nadále platí, že výplata důchodu při výkonu výdělečné činnosti nenáleží vůbec.  

         Je-li pracovní poměr uzavřen na dobu určitou, je nutné respektovat § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZP“), v němž je stanoveno, že mezi týmiž účastníky pracovního poměru je možné sjednat trvání pracovního poměru na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba al...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace