Zaměstnávání studentů a učňů

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Zaměstnávání studentů a učňů (PDF, 168.4 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová 

16.4.2015 10:14

Ing. Růžena Klímová
Zaměstnáváte studenty nebo učně?
Víte na jaký druh práce je můžete zaměstnávat?
Máte s nimi uzavřenou správnou dohodu a nastaveno správné odměňování a zdaňování?
Přečtěte si článek od Ing. Růženy Klímové a zjistíte to hned...

PLATÍ pro rok 2015

 

Zaměstnávání studentů a učňů

 

Zákoník práce umožňuje zaměstnávat mladistvé i plnoleté studenty v rámci pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Určitým způsobem však omezuje rozsah pracovní činnosti mladistvých zaměstnanců a stanoví též určité specifické podmínky pro jejich zaměstnávání.

 

 

 

Podle § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou studenti do 26 let věku pojištěnci státu a v případě zaměstnání, kde vznikla povinnost platit zdravotní pojištění, pro ně neplatí tzv. ustanovení o minimálním vyměřovacím základu.

 

 

 

Vznik účasti na nemocenském pojištění je u studentů posuzován stejně jako u jiných zaměstnanců a je tudíž podstatné, zda zaměstnání je ostatním zaměstnáním (§ 6 zákona č. 187/2006 Sb.), či jen zaměstnáním malého rozsahu (§ 7 zákona č. 187/2006 Sb.) nebo se jedná o příjem plynoucí z DPP.

 

 

 

Z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se na studenta pohlíží jako na každého jiného poplatníka daně z příjmů. Oproti ostatním poplatníkům má však nárok na slevu na studenta, pokud plátci mzdy doloží doklad o tom, že se připravuje na budoucí povolání přede-psaným způsobem. Co se považuje za přípravu na budoucí povolání, je uvedeno v ustanoveních § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Právní úprava

 

 

 

Zaměstnávání studentů a učňů se řídí obecně závaznými právními předpisy, mezi které patří především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, a další obecně závazné právní předpisy.

 

...

 

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace