Zaměstnávání Ukrajinců

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Zaměstnávání Ukrajinců (PDF, 333.1 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová 

13.4.2022 21:45

Ing. Růžena Klímová
Válečný konflikt na Ukrajině přinesl zaměstnavatelům novou povinnost, a to seznámit se s podmínkami zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny. Zaměstnávání cizinců s dočasnou ochranou, ale i postup zaměstnavatele při odchodu Ukrajinců na základě povolávacího rozkazu zpět na Ukrajinu řeší aktuální článek inženýrky Klímové.

Olga Krchovová

PLATNÉ od 21.03.2022

1. Úvod

Dne 21. března 2022 nabyly účinnosti 3 zákony, které se souhrnně označují jako „LEX Ukrajina“. Zákony jsou účinné do 31. března 2023.

Jde o zákony č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace („imigrační UA zákon“, dále též „zákon č. 65/2022 Sb.“), č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace („zákon o UA zaměstnanosti“, dále jen „zákon č. 66/2022 Sb.“), a č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Cílem právní úpravy je zjednodušení právního postavení uprchlíků z Ukrajiny, kterým je přiznáno právo pobytu, poskytnutí zdravotní péče a umožnit rychlý nastup do zaměstnání.

Jde-li o studenty, je jim umožněn pozdější termín pro přijímací zkoušky do škol, a tedy i zjednodušení zařadit se do vzdělávacího systému na všech úrovních od mateřských po vysoké školy.

2. Dočasná ochrana (§ 2 zákona č. 65/2022 Sb.)

Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky podle zákona č. 221/2003, o dočasné ochraně cizinců, (dále jen „zákon o dočasné ochraně cizinců“) a účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky v návaznosti na rozhodnutí Rady (směrnice EU 2013/55/EU1).

Uděluje se osobám, které na území Ukrajiny pobývaly alespoň do 24. 2. 2022 a současně jsou:

  1. občany Ukrajiny;
  2. osobami bez státní příslušnosti nebo občany třetí země (jiné než Ukrajiny), kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo obdobná ochrana podle právních předpisů Ukrajiny;
  3. rodinným příslušníkem osob uvedených pod body a) nebo b);
  4. občanem třetí země s platným trvalým pobytem na Ukrajině (k 24. 2. 2022), který se nemůže bezpečně vrátit do své domovské země.

Kde požádat o dočasnou ochranu?

Osobně na MV (odbor azylové a migrační politiky) nebo s využitím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) podle místa pobytu, kde se na jednom místě vyřeší nejen vízum s dočasnou ochranou, ale i registrace u cizinecké policie, zdravotní pojištění, úřad práce a další pomoc.

K žádosti musí žadatel předložit vyplněný formulář (ke stažení na webových stránkách MV ČR), cestovní pas, je-li jeho držitelem, a fotografii pasového formátu. Vízum za účelem strpění vydané občanům Ukrajiny po 24. 2. 2022 je úředně považováno za vízum s dočasnou ochranou. Opuštěním území ČR dočasná ochrana nezaniká. Vzniká však povinnost registrovat se u cizinecké policie do 30 dnů od vstupu na území ČR.

3. Zaměstnávání cizince s dočasnou ochranou (oprávněný cizinec)

Oprávněnému cizinci je přiznán status osoby s trvalým pobytem pro účely zaměstnanosti, a proto má volný přístup na trh práce. Zaměstnavatel nemá povinnost hlásit volná pracovní místa na ÚP. Rovněž se nezajišťuje zaměstnanecká karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání. Jen pro účely zaměstnanosti se na něho nahlíží jako na cizince s trvalým pobytem.

Z pohledu pracovního práva je nutné připomenout povinnost rovného zacházení a zákaz diskriminace. Zaměstnavatel je oprávněn volit druh pracovněprávního vztahu. Dokumenty o pracovněprávních náležitostech by měly být v jazyce srozumitelném pro takového zaměstnance (nejčastěji dvojjazyčně CZUA).

Z hlediska odměňování pro ně platí nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o  ymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Jen u DPP nebo DPČ je přípustná odměna ve výši minimální mzdy, ačkoliv i v těchto případech platí rovné zacházení a zákaz diskriminace.

Pracovnělékařská prohlídka

Před uzavřením pracovního poměru je nezbytná pracovnělékařská vstupní prohlídka. Jde-li o dohody o pracích mimo pracovní poměr, pak jen v případě, kdy se jedná o rizikové činnosti. Poskytovatel pracovního lékařství obvykle vyžaduje výpis ze zdravotnické dokumentace, který v dané situaci nelze získat, a proto je obvykle nutná rozšířená prohlídka.

Ohlašovací povinnosti

...


1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhuLÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

 VÍTE, ŽE PRO VÁS MÁME ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM?

  PRO TY, KTEŘÍ MILUJÍ WEBINÁŘE

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149
daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
Daňař roku 2020 v kategorii daně z příjmů

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :