Zápis skutečného majitele – podrobně, zápis svěřenského fondu a osoba povinná podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Zápis skutečného majitele – podrobně, zápis svěřenského fondu a osoba povinná podle zákona (PDF, 207.2 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

21.12.2018 11:00

Ing. Pěva Čouková
Máte zapsáno do veřejného rejstříku skutečného majitele?
Jste účetní, auditor, daňový poradce?
Pokud ano, víte že jste osobou povinnou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti?
Máte podobné otázky?

PLATÍ pro rok 2018

Pokud ano, doporučujeme Vám přečíst si článek Pěvy Čoukové k problematice zápisů skutečných majitelů, zápisů svinenských fondů a k informacím, jaké povinnosti máte jako osoba povinná podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Mnoho informací v tomto čase, ale jsou to už jedny z posledních náročných informací v letošním roce.

Petra


 

1. Úvod

Zákon č. 340/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále také ZoVR), který platí od 1. 1. 2014 doznal dvou zásadních změn.

Jen připomenu, že je to zákon, který vstoupil v platnost s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a sám o sobě přinesl skutečnost, že máme několik veřejných rejstříků fyzických a právnických osob.

Zákon o veřejných rejstřících zná tyto rejstříky:

 • spolkový rejstřík,
 • nadační rejstřík,
 • rejstřík ústavů,
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek,
 • obchodní rejstřík,
 • rejstřík obecně prospěšných společností.

2. Skutečný majitel a jeho zápis do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. – termín do konce roku 2018

2.1 Kdo je skutečný majitel – definice

2.1 Kdo je skutečný majitel – definice

První zásadní změnou zákona o veřejných rejstřících je povinný zápis skutečného majitele pro všechny právnické osoby, které jsou zapsány do veřejného rejstříku. Termín je do 1. 1. 2019. Definice skutečného majitele je v ZoVR převzata ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu prakticky beze změny od účinnosti tohoto zákona. Definice je tedy s námi více jak 10 let.

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona (§ 4 odst. 4) rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

a) u obchodní korporace fyzická osoba (lhůta pro zápis do 1. 1. 2019),

 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba (lhůta pro zápis do 1. 1. 2021),

 1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti (lhůta pro zápis do 1. 1. 2021) fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

 1. zakladatele,
 2. svěřenského správce,
 3. obmyšleného,
 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

2.2 Zápis skutečného majitele do veřejného rejstříku a co se zapisuje?

2.3 Soudní poplatek za zápis

2.4 Jak zapsat skutečného majitele právnické osoby?

2.5 Hrozí pokuta, pokud skutečného majitele nezapíšeme a kdo je odpovědný za zápis?

 

3. Zapisování do evidence svěřenských fondů – termín byl do šesti měsíců od 1. 1. 2018 tj. do 1. 7. 2018

3.1 Evidence svěřenských fondů

3.2 Pokuty a postihy pro ty, kteří nezapíší informace

3.3 Termín na zápis pro již založení svěřenské fondy – 6 měsíců tj. 1. 7. 2018

3.4 Kdo může nahlédnout do neveřejné části?

 

4. Osoba povinná podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

4.1 Kdo je osoba povinná?

4.2 Nepřehlédněte, je pravděpodobné, že jste povinnou osobu

4.3 Povinnost identifikace

4.4 Co to je identifikace klienta?

4.5 Žádost o zřízení dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů

 

5.Závěr

 

...

Pěva Čouková 

prosinec 2018

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :