Zdravotní pojištění – 1. část

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

 • Zdravotní pojištění – 1. část (PDF, 272.1 kB)

Autor Ing. Olga Krchovová 

17.6.2022 11:22

Ing. Olga Krchovová
Přinášíme Vám první část dvoudílného příspěvku paní Olgy Krchovové zaměřeného na zdravotní pojištění, který je současně ukázkou z 10. vydání publikace Průvodce mzdovou problematikou 2022. Příklady, které v následujícím textu naleznete, stejně jako všechny další příklady z uvedené publikace, pro Vás zavěšujeme i na Účetním Portálu / sekce Příklady.

Jana

 1. Právní úprava

2. Osobní rozsah zdravotního pojištění

Českému systému veřejného zdravotního pojištění povinně podléhají:

 1. osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
 2. osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci a osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a pracují v České republice pro zaměstnavatele požívající diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné.

Zdravotní pojištění vzniká u osoby s trvalým pobytem na území České republiky dnem narození, u osoby bez trvalého pobytu na území České republiky dnem, kdy se tato osoba stala zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na území České republiky. Zdravotní pojištění vzniká též získáním trvalého pobytu na území České republiky.

Zdravotní pojištění zaniká dnem smrti pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého, u osoby bez trvalého pobytu na území České republiky dnem, kdy tato osoba přestala být zaměstnancem u zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na území České republiky, dále pak též ukončením trvalého pobytu na území České republiky.

Od 1. září 2015 došlo ke zpřísnění postupu při odhlášení pojištěnce z pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině.

Pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit pojistné zpětně, a to tak, jako by k odhlášení nedošlo.

Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nepokrývá celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc.

Penále se ani v jednom z uvedených případů nevybírá.

3. Zdravotní pojišťovny

V současné době je v České republice činných 7 zdravotních pojišťoven:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111) www.vzp.cz
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201) www.vozp.cz
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) www.cpzp.cz
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) www.ozp.cz
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) www.zpskoda.cz
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) www.zpmvcr.cz
 • Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (213) www.rbp-zp.cz

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce, k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží.

Pojištěnec je oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i v kratší lhůtě, pokud zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace, byla nad zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, zavedena nucená správa nebo došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn.

Zvláštní pravidla pro volbu zdravotní pojišťovny platí pro:

 • novorozence (narozené dítě je automaticky pojištěno u zdravotní pojišťovny své matky, změnu pojišťovny může zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník provést po přidělení rodného čísla dítěti, a to k prvnímu dni kalendářního pololetí),
 • vojáky (vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení a žáci vojenských škol jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny).

Pojištěnec z EU, který se stane účastníkem zdravotního pojištění v ČR, má možnost volby mezi všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

4. Postup při změně zdravotní pojišťovny

Pojištěnec vyplní formulář „Přihláška a evidenční list pojištěnce“, tento formulář tvoří originál a tři kopie.

 • originál zůstává zdravotní pojišťovně, ke které se pojištěnec přihlašuje,
 • 1. kopie je určena zdravotní pojišťovně, od které pojištěnec odchází,
 • 2. kopie je určena zaměstnavateli,
 • 3. kopie zůstává pojištěnci jako doklad o nově uzavřeném pojistném vztahu do doby vystavení průkazu pojištěnce.

Průkazy pojištěnce vydávají zdravotní pojišťovny a slouží k prokazování nároku na poskytnutí zdravotní péče jak v České republice, tak i ve státech EU a některých dalších státech (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Makedonie).

5. Plátci pojistného

Plátci pojistného na zdravotní pojištění jsou

 • pojištěnci uvedení v § 5 ZoVZP (např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů),
 • zaměstnavatelé,
 • stát.

Veškeré pojistné je přerozdělováno podle struktury pojištěnců příslušným zdravotním pojišťovnám.

Příjmem zdravotních pojišťoven je pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.

6. Zaměstnanec a zaměstnavatel

6.1 Zaměstnanec

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

 NAŠE PŘÍKLADY 

 NAŠE PEHLEDY 

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149
daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :