PŘISPĚLI JSME 88321 Kč – DĚKUJEME...

Zkráceno nebo odňato nemocenské bylo 3 004 pojištěncům

28.2.2012 10:39 - zdroj: ČSSZ

Za celý rok 2011 bylo provedeno 151 951 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. V průběhu ledna až prosince je provedli zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské – OSSZ). Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce zkráceno nebo odňato nemocenské 3 004 pojištěncům. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Jihomoravském kraji – 20 893 a v Moravskoslezském kraji – 19 219.

Občané, kteří čerpají nemocenské, jsou povinni dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Uvedené povinnosti platily pro dočasně práceneschopné již v minulosti. Právní úprava platná od 1. 1. 2012 je pouze uvádí výslovně.

Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Ten může vycházky povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práceneschopného a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolení může být ošetřujícím lékařem vydáno jen po předchozím písemném souhlasu OSSZ. Za výjimečné případy se považuje mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav.

Pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře anebo zaměstnavatele provádějí kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného. Prokazují se „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Dočasně práceneschopní jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost předložit „Průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce“ (tj. II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – neschopenku), do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Existuje-li podezření z porušení režimu, ověřují se okolnosti tohoto porušení ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Záznam o kontrole při porušení režimu zasílá pověřený pracovník OSSZ dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Při kontrolách zaznělo i několik netradičních výmluv, např. musel jsem během nemoci přespávat v autě, protože jsme s manželkou nemluvili; psi štěkali tak, že nebyl slyšet zvonek; musel jsem si dojít pro mléko.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v roce 2011

 

Kraj

Počet

provedených

kontrol

Počet

záchytů

Počet

ověřených

porušení

Počet

postihů*)

Jihočeský

7 836

1 467

166

104

Jihomoravský

20 893

5 987

476

333

Karlovarský

8 565

1 731

307

211

Královéhradecký

10 340

2 220

390

283

Liberecký

4 935

1 027

113

74

Moravskoslezský

19 219

5 020

532

333

Olomoucký

12 305

2 766

452

360

Pardubický

9 292

1 800

318

209

Plzeňský

12 629

3 188

352

224

PSSZ

9 859

3 730

44

44

Středočeský

16 398

3 562

456

306

Ústecký

9 443

2 236

284

181

Vysočina

5 886

1 186

136

96

Zlínský

4 351

1 222

311

246

Celkem ČR

151 951

37 142

4 337

3 004

*) Počet osob, kterým bylo v důsledku porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce kráceno nebo odňato nemocenské.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace