Změny v nemocenském pojištění v roce 2012

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Změny v nemocenském pojištění v roce 2012 (PDF, 170.8 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis 10.1.2012 07:45

Ing. Růžena Klímová
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se mění od 1. 1. 2012 především v následujících oblastech:
- v rozšíření okruhu nemocensky (a důchodově) pojištěných zaměstnanců,
- v podmínkách účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění,
- ve zrušení institutu přerušení pojištění,
- ve výpočtu dávek nemocenského pojištění,
- v podmínkách nároku na dávky nemocenského pojištění a v podmínkách pro výplatu dávek,
- v souběhu dávek nemocenského pojištění s náhradou mzdy při dočasné pracovní neschopnosti,
- v povinnostech zaměstnavatelů v nemocenském pojištění,
- v povinnostech, které v nemocenském pojištění plní okresní správy sociálního zabezpečení,
- ve změně okruhu dávek nemocenského pojištění, z nichž se provádí výkon rozhodnutí srážkami z dávek,
- v rozšíření a upřesnění správních deliktů.
Předchozí verze: Změny v nemocenském pojištění a v náhradě mzdy při DPN od 1. 1. 2011

PLATÍ pro rok 2012

PŘIPRAVUJEME AKTUALIZACI

PLATNÉ od 01.01.2012

-    novela č. 470/2011 Sb.

-    novela č. 365/2011 Sb. (zákoník práce)

 

Ad 1. Rozšíření okruhu nemocensky (a důchodově) pojištěných zaměstnanců

Okruh nemocensky pojištěných osob se rozšiřuje o další výdělečně činné osoby, tj. o

  1. společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, ředitele obecně prospěšné společnosti, pokud tuto funkci nevykonávají v pracovněprávním vztahu. (Do konce roku 2011 byly tyto osoby účastny pouze důchodového pojištění, pokud jejich příjem v kalendářním měsíci dosáhl příjmu rozhodného pro účast na důchodovém pojištění. V roce 2011 se jednalo o rozhodný příjem alespoň 6 200 Kč za měsíc.)
  2. členy družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo (Do konce roku 2011 byly tyto osoby účastny pouze důchodového pojištění, pokud vykonávaly činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše byla předem určena, a pokud odměna dosáhla příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu pro účast na důchodovém pojištění.)
  3. členy kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů. Do této skupiny patří nově i členové statutárních orgánů právnické osoby, pro které tím vzniká povinnost placení nemocenského (a důchodového) pojištění. Současně se upravuje i ZDP v § 25 odst. 1 písm. d) a odměny těchto osob včetně pojistného jsou od 1. 1. 2012 daňově uznatelné.
  4. likvidátory a prokuristy, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
  5. vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, a je zapsána v obchodním rejstříku. Podmínkou nemocenského pojištění vedoucího zaměstnance je, že místo výkonu práce je trvale v ČR
  6. dohody o provedení práce, bude-li zúčtovaný příjem v kalendářním měsíci vyšší než 10 000 Kč.


Z hlediska pojistného na sociální zabezpečení budou pojištění zaměstnanci poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, které činí 6,5 % z jejich vyměřovacího základu. Zaměstnavatelé budou platit pojistné na sociální...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace