BLACK FRIDAY » KONČÍME ZA ...
Máme již 152 objednávek, děkujeme ❤️

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1.1.2013

4.1.2013 07:07 - zdroj: vzp.cz

Ze změn platných od 1. 1. 2013 se největšího počtu plátců pojistného na zdravotní pojištění dotkne zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 748 Kč místo dosavadních 1 697 Kč.

PLATÍ pro rok 2013

PLATNÉ od 01.01.2013

V důsledku novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění dále dochází k pozastavení účinnosti ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu jak OSVČ, tak zaměstnanců. Beze změn v roce 2013 zůstávají vyměřovací základy pro platbu pojistného státem a pro pojistné osob bez zdanitelných příjmů.

Minimální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Na základě propočtu podle Nařízení vlády č. 324/2012 Sb. činí pro rok 2013 průměrná měsíční mzda 25 884 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2013 je tudíž 12 942 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna již zmíněné částce 1 748 Kč.

Zálohu ve výši 1 748 Kč musí poprvé za leden 2013 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2013 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2011 platily v roce 2012 zálohy nižší než 1 748 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ). Posledním dnem splatnosti je pátek 8. 2. 2013.

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu, která je i nadále 8 000 Kč. Minimální pojistné zaměstnanců (13,5 % z uvedeného vyměřovacího základu) je tedy i v roce 2013 částka 1 080 Kč za měsíc.

Maximální vyměřovací základ

Podle nového § 3d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu (pro OSVČ i pro zaměstnance) nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až 2015.

Maximální vyměřovací základ, který představuje u obou těchto skupin plátců 72násobek průměrné mzdy, však zůstává platný pro příjmy za rok 2012.

Maximální vyměřovací základ v roce 2012 činil 1 809 864 Kč, maximální záloha na pojistné 20 361 Kč. OSVČ budou zmíněné maximální zálohy platit naposledy za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2012. Poté budou platit pojistné vypočtené podle svých skutečných příjmů, tedy bez omezení horní hranicí.

U OSVČ, které byly v roce 2012 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2012 přesáhl 1 809 864 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2012 nadále postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání.

Platba pojistného státem

Vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem zůstává částka ve výši 5 355 Kč, stanovená od 1. 1. 2010 přímo v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2013 platit za osoby, za které je plátcem pojistného, měsíčně pojistné ve výši 723 Kč.

Platba pojistného u osob bez zdanitelných příjmů

Pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) činí nadále 1 080 Kč měsíčně, neboť zde je vyměřovacím základem minimální mzda, která zůstává ve výši 8 000 Kč.

Přehled plateb na zdravotní pojištění v roce 2013


Zaměstnanci

 

Minimální měsíční vyměřovací základ zaměstnance

8 000 Kč

Minimální měsíční pojistné zaměstnanců

1 080 Kč


OSVČ

 

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ

12 942 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ

155 304 Kč

Minimální měsíční záloha OSVČ

1 748 Kč

Minimální roční pojistné OSVČ

20 967 Kč


OBZP

 

Vyměřovací základ OBZP

8 000 Kč

Měsíční pojistné OBZP

1 080 Kč


Stát

 

Vyměřovací základ u státních pojištěnců

5 355 Kč

Měsíční platba státu

723 Kč

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :