Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2021

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2021 (PDF, 281.6 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová 

20.1.2021 22:19

Ing. Růžena Klímová
Každoročně se mění výpočet exekucí u zaměstnanců. Exekuce zcela jistě patří k „mistrovskému umění“ každé mzdové účetní. Chcete si s námi vyjasnit, jak budete vypočítávat:
- částku nad kterou se mzda zabavuje bez omezení?
- částku, která je nezabavitelná na osobu povinného?
- částku, která je nezabavitelná na každou vyživovanou osobu ?
Jsme povinni vyhovět žádosti zaměstnance posílat bývalé manželce výživné?
Jsem si jista, že zvládneme propočet výživného i po 1. 1. 2021.
Doporučuji v přehledech tabulku paní Olgy Krchovové, kde máme pasáž k exekucím, a nejen to (viz ucetni-portal.cz/Přehledy/V. Mzdová problematika/5. Mzdové účetnictví 2021).
Těšíme se na Průvodce mzdovou problematikou 2021. S námi to zvládnete ☺.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR

PLATNÉ od 01.01.2021

1. Nezabavitelná částka

Nařízením vlády č. 580/2020 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, (dále jen „nařízení vlády č. 580/2020 Sb.“) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (dále jen „nařízení vlády č. 595/2006 Sb.“).

Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena

  • ze životního minima jednotlivce, které je určeno v § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí od 1. 4. 2020 částku 3 860 Kč,
  • z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má 50 000 až 99 999 obyvatel.

Nařízením vlády č. 580/2020 Sb. se zvyšuje částka na bydlení na 6 637 Kč.

Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima a shora uvedených nákladů na bydlení 2 x (3 860 + 6 637) = 20 994 Kč.

Nejvyšší výše třetin činí 6 998 Kč. 20 994 : 3 = 6 998 Kč.

Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 3/4 ze součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení jednotlivce (3 860 + 6 637) x 3/4 = 7 872,75 Kč.

Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí 1/3 z částky 7 872,75 Kč, tj. 2 624,25 Kč (dále jen dílčí nezabavitelná částka).

Při výpočtu nezabavitelné částky se započte tato dílčí nezabavitelná částka tolikrát, kolika osobám je dlužník povinen poskytovat výživné. Vyživovací povinnost upravuje § 910 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“). Vyživovací povinnost vůči dětem se týká pouze dětí vlastních, osvojených, adoptovaných a úředním rozhodnutím svěřených do péče. Vyživovací povinnost dětí není omezena věkem 26 let, jak tomu je u daňového zvýhodnění na dítě v oblasti daní a jak tomu je u studentů – pojištěnců státu v oblasti zdravotního pojištění.

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví, na které osoby se dílčí nezabavitelná částka započte. Podle ustanovení § 1 odst. 2 tohoto nařízení se na manžela (nebo registrovaného partnera) dlužníka započte dílčí nezabavitelná částka, i když má samostatný příjem. Na dítě, které manželé (rodiče) společně vyživují, se započítává dílčí nezabavitelná částka každému manželovi (rodiči) zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů (rodičů). Dílčí nezabavitelná částka se nezapočte na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá (exekuce na mzdu z titulu výživného). Jinak je tomu v případě, je-li uzavřena dohoda o úhradě výživného podle § 2045 NOZ a zaměstnavatel souhlasí s prováděním takové srážky, nebo je výživné uhrazováno dobrovolně samotným dlužníkem. V takovém případě se nezabavitelná částka na tyto vyživované osoby započte. Zaměstnavatel není oprávněn zkoumat, zda zaměstnanec dohodnuté nebo určené výživné hradí. Je však povinen takové dítě započítat do nezabavitelné částky, pokud zaměstnanec předložil relevantní doklady, kterými jsou rodný list dítěte, a u dětí po ukončení povinné školní docházky též potvrzení o studiu.

Součet dílčích nezabavitelných částek a nezabavitelná částka na dlužníka činí nezabavitelnou částku, která se zaokrouhluje na celou korunu nahoru v případě, kdy nezabavitelná částka není celé číslo. Nezaokrouhlují se tedy jednotlivé dílčí částky, ale až jejich konečný součet. Jedná-li se o povinného, který má jen nezabavitelnou částku na svou osobu, zaokrouhluje se tato nezabavitelná částka na povinného nahoru, není-li určena číslem celým.

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2020

Je to dlouhodobý vzdělávací program o rozsahu 88 vyučovacích hodin. 

Devátý den programu je věnovaný Exekucím, přípravě na budoucí povolání a složitostem z mezd. Přednáší paní Renka Klímová. Podívejte se na ukázku.

Už dnes si rezervujte MZDOVÉHO SPECIALISTU ONLINE 2021Chcete program sledovat na živo a mít možnost pokládat otázky? Pojďte do akce! Začínáme 8. 4. 2021.

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE MEZD

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

 A VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JSOU PRO VÁS BALÍČKY ONLINE SEMINÁŘŮ KE MZDÁM?

MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

  1. Daň z příjmů – Ing. Růžena Klímová (11. 3. 2021)
  2. Zdravotní pojištění, sociální pojištění – Ing. Růžena Klímová (12. 3. 2021)
  3. Nemocenské pojištění – Ing. Růžena Klímová (15. 3. 2021)
  4. Personální agenda, pracovní doba podle zákoníku – Ing. Růžena Klímová (16. 3. 2021)
  5. Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách – Ing. Růžena Klímová (23. 3. 2021)
  6. Důchodové pojištění, ELDP – Jana Dorčáková (24. 3. 2021)

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

Webinář: Mzdové aktuality a vyúčtování daně ze závislé činnosti

Host: Ing. Olga Krchovová, webinářem provází Pěva Čouková

14. 1. 2021

 A VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

Připravujeme Průvodce mzdovou problematikou 2021, můžete se těšit...

Publikaci si můžete objednat již dnes.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

» Pořiďte si balíček SILVER  přejděte bez doplatku do balíčku GOLD.
Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

» Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Jsme nejen Účetní Portál, ale také Mzdový Portál…

Víte to?

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :