694/17.03.04 - Způsob uplatňování odpisů nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou v návaznosti na § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. po nabytí účinnosti zákona č. 438/2003 Sb.)

Autor Ing. Radislav Tkáč , Ing. Jiří Nesrovnal 

17.03.2004

694/17.03.04

1. Popis problému

 Tento příspěvek se zabývá způsobem uplatňování odpisů nehmotného majetku v případech,  kdy má poplatník právo užívání k tomuto nehmotnému majetku na dobu určitou, a to po nabytí účinnosti zákona č. 438/2003 Sb. (dále jen „novela ZDP“).  Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP) počínaje zdaňovacím obdobím započatým v roce 2004 upravuje problematiku odpisování nehmotného majetku v § 32a.  Pro případy sjednání práva užívání k nehmotnému majetku na dobu určitou, ZDP v § 32a odst. 4 určuje, že se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané kupní smlouvou.

Dle našeho názoru se v praxi nevyskytuje situace, kdy by bylo právo užívání k nehmotnému majetku převáděno na jiný subjekt na dobu určitou na základě uvedeného smluvního typu - kupní smlouvou. V praxi je právo užívání k nehmotnému majetku převáděno zejména na základě licenční smlouvy, smlouvy o převodu práva užívání, apod.

Bude-li právo užívání k nehmotnému majetku sjednáno na dobu určitou na základě jiné než kupní smlouvy, vzniká problém, jak má poplatník uplatňovat odpisy tohoto nehmotného majetku po nabytí účinnosti novely ZDP:

a)        jako podíl vstupní ceny a doby sjednané ve smlouvě nebo

b)        jako podíl vstupní ceny a doby odpisování stanovené ZDP v § 32a odst. 4 (tj. 48 měsíců nebo 72 měsíců)?

 

2. Rozbor problému

 

Do konce roku 2000 ZDP specificky vymezoval nehmotný majetek a způsob jeho odpisování. ZDP v tomto znění upravoval způsob odpisování nehmotného majetku, k němuž má poplatník právo užívání na dobu určitou, následovně:

Cit. § 30 odst. 8 – „U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané kupní smlouvou. Není-li smlouva sjednána na dobu určitou, stanoví se roční odpis podle §31 a32.“

Pro zdaňovací období započaté v roce 2004 (popř. zdaňovací období následující) upravuje ZDP stejný problém následovně:

Cit. 32a odst. 4 první věta – „U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanovení jako podíl vstupní ceny a doby sjednané kupní smlouvou.“

Z výše uvedených citací je zřejmé, že úprava z pohledu odkazu na kupní smlouvu je stejná, jak v právní úpravě účinné do konce roku 2000, tak v právní úpravě účinné od roku 2004. Do roku 2000 byly běžně v praxi uplatňovány odpisy nehmotného majetku jako podíl vstupní ceny a doby užívání sjednané např. i ve smlouvě o převodu práva užívání, licenční smlouvě, apod. Tento postup byl výkladově podpořen i Ministerstvem financí. Dle našeho názoru by bylo tedy vhodné opět písemnou formou (závěrem z jednání Koordinačního výboru) potvrdit již dříve uplatňovaný postup. Není  důvod, aby ve zdaňovacím období započatém v roce 2004 (popř. ve zdaňovacích obdobích následujících) nebylo umožněno uplatňovat odpisy nehmotného majetku jako podíl vstupní ceny a doby sjednané v jiné smlouvě, než je smlouva kupní.

 

3. Závěr

 

Z důvodu sjednocení postupů při uplatňování daňových odpisů nehmotného majetku, k němuž má poplatník právo užívání na dobu určitou sjednané v jiné smlouvě, než je smlouva kupní, doporučujeme potvrdit výklady vydávané k dané problematice do konce roku 2000. Potvrzením předmětného výkladu vydávaného do konce roku 2000 by došlo ke zvýšení právní jistoty při uplatňování ZDP a sjednocení postupu poplatníků a správců daně.

 

4. Návrh řešení

 

Žádáme o projednání tohoto příspěvku na Koordinačním výboru. Po projednání na Koordinačním výboru doporučujeme výklad k popsané problematice, jak je uveden výše v části III. Závěr, zapracovat do některého z  pokynů řady ”D”, případně publikovat jiným vhodným způsobem.

 

Stanovisko MF

Souhlas s navrženým závěrem.  

 

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :