PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-009 - Zvýšení základního kapitálu - nepeněžitý vklad - pohledávky a realizace (Interpretace I-2)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-009 - řešení 2015 (PDF, 123.9 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-009 - zadání 2015 (PDF, 166.2 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

11.11.2015 08:58

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Zvýšení základního kapitálu - nepeněžitý vklad – pohledávky & realizace

PLATÍ pro rok 2015

Obchodní korporace KKK s. r. o. získala při zvýšení základního kapitálu jako vnesený nepeněžitý vklad do obchodní korporace AAA s.r.o. pohledávku, znějící na nominální hodnotu 50 mil. Kč. Na základě znaleckého posudku byla oceněna na 40 mil Kč. Po určité době zjistila obchodní korporace KKK s.r.o., že vložená pohledávka je nedobytná a uplatnila na vkladateli ručení (odpovědnost) za dobytnost pohledávky. Vkladatel uhrazuje částku 40 mil. Kč a přebírá zpět pohledávku za dlužníkem.

 

Pohled vkladatele pohledávky obchodní korporace AAA s.r.o.


Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

PZ

Počáteční zůstatek pohledávky

50 000 000

311/1

-

PZ

Počáteční zůstatek účetní opravné položky k pohledávce

(vytvořeno v dřívějším období)

5 000 000

(559N)

391/1

1.

Úpis – převzetí závazku přímo při založení obchodní korporace, účtujeme pouze v podrozvahové evidenci

 

 

 

2.

Vnesení nepeněžitého vkladu pohledávky uzavřením smlouvy o vkladu 

 

 

 

Rozpuštění opravné položky

 

 

 

3.

Vznik finanční investice

(účinnost - § 216/2 ZOK)

 

 

 

Vznik finanční investice – započtení splaceného vkladu

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

4.

 

Vrácení pohledávky pro nedobytnost ve jmenovité hodnotě

 

 

 

 

 

 

6.

Zaplacení v penězích

 

 

 

7.

Tvorba opravné položky

 

 

 


Pohled nabyvatele -  obchodní korporace KKK s.r.o.

1. Účetní operace u obchodní korporace KKK s.r.o. – smlouva o vkladu pohledávky (§ 21/2 ZOK)

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Úpis – převzetí závazku z vkladu

 

 

 

2.

Vnesení vkladu

 

 

 

Podrozvahová evidence vložené pohledávky

 

 

 

3.

Zvýšení základního kapitálu

(účinnost zápisem do OR - § 216/2 ZOK)

 

 

 

 

2. Odložená daň u nabyvatele -  obchodní korporace KKK s.r.o. k datu vzniku

Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti, účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dobrovolně). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - pohledávka

pohledávka

 

 

 

 

 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít rozdíly, je dosažitelný (ČÚS 003 bod 3.4).


3. Účtování u nabyvatele -  obchodní korporace KKK s.r.o. po zvýšení základního kapitálu

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň z vkladu

 

 

 

         

První účtování odložené daně – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.


4. Uplatnění ručení u nabyvatele -  obchodní korporace KKK s.r.o. za dobytnost pohledávky

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

PZ

Počáteční zůstatek pohledávky

 

 

 

1.

Vznik pohledávky za vkladatelem z titulu ručení na úhrady nedobytné pohledávky

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

2.

Úhrada od společníka

 

 

 

 

5. Odložená daň u nabyvatele -  obchodní korporace KKK s.r.o. k 31. 12. 2014 (z vneseného majetku)

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC)

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - pohledávka

pohledávka

 

 

 

 

 

 

6. Účtování odložené daně k 31. 12. 2014 u nabyvatele -  obchodní korporace KKKM s.r.o. (z vneseného majetku)

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň

 

 

 

KZ

Odložená daň k 31. 12. 2014

 

 

 

Odloženou daň je možné odúčtovat přímo u úhrady pohledávky.

 

Vnesení nepeněžitého vkladu - pohledávky

§ 21 odst. 2 a 3 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

(2) Je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky. Na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky. Vkladatel ručí za její dobytnost do výše jejího ocenění.

(3) Pohledávka společníka za kapitálovou společností nemůže být předmětem jeho vkladu do této společnosti; započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu může být pouze smluvně. Smlouva o započtení vyžaduje písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada.

 

Účinky zvýšení základního kapitálu

§ 216 odst. 2 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

(2) Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a vnesením nebo splacením její předepsané části, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, že nastávají později. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nebo kombinací způsobů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :